Ārpusstundu aktivitātes

Mūsu skolā pēc mācību nodarībām ir iespēja apmeklēt dažādus pulciņus – skolēniem ir iespēja izzināt, iepazīt un darboties.

Interešu izglītības programmas saraksts

 

Interešu izglītība

INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PULCIŅI