Teātra pulciņš

Skolotājs: Irina Brazauska

Klašu grupa: 2.-5.klase

Jau otro gadu skolā darbojas teātra pulciņš. Tajā piedalās skolēni no 1. līdz 5. klasei. Skolēni iepazīstas ar teātri, tās nozīmi, vingrinās elpošanā, artikulācijā, apgūst dažādas runas tehnikas, mīmiku, žestus. Izspēlē situācijas, iejūtas dažādās lomās un izvēlas lugu izrādei.

Tad sākas lielais darbs teksta un kustību apguvē. Tiek izveidoti tērpi un rekvizīti izrādei. Notiek vairāki mēģinājumi, līdz luga ir iestudēta.

Pagājušajā gadā uz Ziemassvētkiem tika izrādīta A. Grīnieces luga “Putnubiedēkļu Ziemassvētki” par draudzību un līdzjūtību. 

Šogad 5. klases skolēni turpina mācīties A. Niedzviedža lugu “Datārponis”, uz kuru tiks aicināts arī lugas autors. Luga parāda kādu postu nodara datora atkarība.

Mazā teātra grupa gatavo L. Stumbres lugu “Mūsu sētas Reksis”, kas bērniem māca, ka lielība nav tīkama īpašība. 

Teātra pulciņu dalībnieku šā gada mērķis ir piedalīties skolēnu teātra festivālā, kā arī izrādīt savas lugas gan skolā, gan arī varbūt aizdoties ar viesizrādi uz citu skolu.

Būsiet laipni gaidīti uz mūsu izrādēm!

Programmas aktualitāte: Attālināta mācību procesa laikā skolā nenotika teātra pulciņš. Pēc veiktās aptaujas par interesējošajiem pulciņiem, vairāki skolēni un vecāki norādīja, ka skolēns vēlas apmeklēt teātra pulciņu un pilnveidot runas mākslas un uzstāšanās prasmes.

Programmas īstenošanas mērķis: Piedāvāt skolēniem apgūt teātra elementus, attīstīt runas mākslu, uzstāšanās prasmes.

Programmas sasniedzamie rezultāti: 

  • Apgūt teātra mākslas teoriju.
  • Attīstīt tēlotājmākslu un runas mākslu.
  • Iepazīties ar tēatra improvizācijas elementiem.
  • Uzstāties publikas priekšā.