Uzņemšana

Vide

Ekoloģiska un estētiski sakārtota vide. Sporta aktivitātēm nodrošināta vide - āra sporta laukums , trenažieri, zaļā klase.

Es - personība

Individuālā pieeja - mācību darbā. Iespēja organizēt un piedalīties skolas dzīves veidošanā un paust savu viedokli.

Kopiena

Sadarbība, atbalsts ar pedagogiem, skolēniem un vecākiem.

Izglītības programmas

10. - 12. klase

Mācību kursu komplekts ar sociālās zinātnes un valodas ievirzi

Programmas kods: 31013011

Licences nr.: V-10096

Licences datums: 30.07.2018

10. - 12. klase

Mācību kursu komplekts ar matemātikas un tehnoloģijas ievirzi

Programmas kods: 31013011

Licences nr.: V-10096

Licences datums: 30.07.2018

10. - 12. klase

Mācību kursu komplekts ar dabaszinātnes ievirzi

Programmas kods: 31013011

Licences nr.: V-10096

Licences datums: 30.07.2018

1.-9. klase

Pamatizglītības programma

Programmas kods: 21011111

Licences nr.: V-7336

Licences datums: 25.07.2014

1.-9. klase

Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

Programmas kods: 21015611

Licences nr.: V-7337

Licences datums: 25.07.2014

speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar garīgās attīstības traucējumiem

Programmas kods: 21015811

Licences nr.: V-7492

Licences datums: 01.09.2014