Pamatizglītības programma

Programmas kods: 21011111

Licences nr.: V-7336

Licences datums: 25.07.2014

Pamatizglītības programma tiek īstenota deviņu gada laikā Vispārējās izglītības likuma noteiktajā kārtībā. Pamatizglītības programmas īstenošana nodrošina izglītojamo ar sabiedriskajai un personiskajai dzīvei nepieciešamajām pamatzināšanām un pamatprasmēm; rada pamatu izglītojamā turpmākai izglītībai; veicina izglītojamā harmonisku veidošanos un attīstību; sekmē izglītojamā atbildīgu attieksmi pret sevi, ģimeni, sabiedrību, apkārtējo vidi un valsti.

Pamatizglītības izglītības programmas licence