Skolēnu pašpārvalde

6 cilvēki, kuri tur lāpu un viens tur Latvijas karogu

Tikšanās katru trešdienu: mazā pašpārvalde plkst. 14:20 un Lielā pašpārvalde plkst 15:10

 

Darbības virzieni:
  • Pasākumu veidošana un to organizēšana skolā;
  • Aktīvi iesaistīties skolas dzīvē – dažādu jauniešiem aktuālu jautājumu risināšanā;
  • Ārpusskolas pasākumi, kuros pārstāvam savu skolu;

Pievienojies:

Pašpārvaldē ir gaidīts ikviens skolēns, kas ir aktīvs, radošs un uzņēmīgs. Nepastāv vecuma ierobežojums, un par dalību nav jāmaksā. Par pašpārvaldes aktīvistu Tu vari kļūt nākot uz sanāksmi un iesaistoties mūsu darbībā.

Skolēnu pašpārvaldes reglaments

Pašpārvaldes sastāvs 2023./2024. m.g

Skolēnu domes konsultants

Direktora vietniece Izglītības jomā

Direktora vietniece Izglītības jomā

Dženeta Ošiņa

Atbildīga par drošas un labvēlīgas sociāli emocionālas vides nodrošināšanu skolā.

Reglamentējošie dokumenti

Nolikums_2