Skolēnu pašpārvalde

6 cilvēki, kuri tur lāpu un viens tur Latvijas karogu

Skolēnu pašpārvaldes sēdes:

  • Trešdienās 5.-6. klašu skolēnu pašpārvalde plkst. 14.20
  • Trešdienās 7.-12. klašu skolēnu pašpārvalde plkst. 15.00

Darbības virzieni:

  • Pasākumu veidošana un to organizēšana skolā;
  • Aktīva iesaistīšanās skolas dzīvē;
  • Dažādu jauniešiem aktuālu jautājumu risināšana;
  • Dalība ārpusskolas pasākumos, pārstāvot skolu;
  • Pasākumu apskaņošana;
  • Skolas dekorāciju veidošana;
  • Skolēnu pašpārvaldes sociālo tīklu pārvaldīšana.

Skolēnu pašpārvaldes dalībnieki:

Pievienojies:

Pašpārvaldē ir gaidīts ikviens skolēns, kas ir aktīvs, radošs un uzņēmīgs. Par dalību pašpārvaldē nav jāmaksā, pats galvenais ir apmeklēt sapulces, iesaistīties, būt draudzīgam. Skolēnu pašpārvalde ir lieliska vieta, kur iepazīties ar jauniem cilvēkiem un iegūt draugus.

Skolēnu pašpārvaldes reglaments

Pašpārvaldes sastāvs 2023./2024. m.g

Skolēnu pašpārvaldes koordinatore

Direktora vietniece Izglītības jomā

Direktora vietniece Izglītības jomā

Dženeta Ošiņa

Atbildīga par drošas un labvēlīgas sociāli emocionālas vides nodrošināšanu skolā.