Par skolu

Enerģiska!

Konkurētspējīga!

Lojāla!

Vērtīga!

Tā sevi raksturo Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola, kurā 2023./2024. mācību gadā mācās 495 skolēni. Skola atrodas Lielvārdes pilsētas centrā, netālu no likteņupes Daugava, tā ir nosaukta latviešiem nozīmīgā lauksaimnieka Edgara Kauliņa vārdā, tās teritorija ir plaša, kas ļauj stundas vadīt ne tikai Zaļajā klasē, bet arī bērzu birzē, kā arī iespējams bioloģijas stundas pavadīt siltumnīcā vai pie kukaiņu mājas. 

Skolā aktīvi darbojas skolēnu pašpārvalde, Vēstnieku skola, ir pieejama plaša interešu izglītība, kā arī kopš 2016. gada skolai ir piešķirts Ekoskolas Zaļais karogs. Nākamā mācību gada mērķis ir pievienoties ERASMUS+ programmai. 

Mana skola skatā no augšas. Apkārt skolai ir daudz zaļās zonas, celiņi un tālumā redzamas citas ēkas.

Misija

Veicināt zinošu, izvērtētspējīgu, radošu, dzīvei sagatavotu jauniešu izaugsmi.

Vīzija

Uz pozitīvu rezultātu, izaugsmi un sadarbību orientēti izglītojamie, pedagogi un vecāki.

Vīzija

Ilgtspējīga skola, kurā motivēti pedagogi organizē mācīšanos mērķtiecīgiem, lietpratīgiem un inovatīviem izglītojamajiem, kuri mācās iedziļinoties.