Ekoskola

Ekoskolas programma ir viens no izglītības modeļiem pasaulē. Programmas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas, bet tai pat laikā savu efektivitāti jau drīz apliecinošas vides pārvaldes sistēmas izveide skolā. Mūsu ekoskolas vadītāja ir Velta Gobiņa.

Vairāk par EkoSkolu kustību Latvijā