EKOSKOLAS PANĀKUMI 2023./2024.M.G.

Gada tēma – TRANSPORTS

Skolēnu skaits skolā – 494

Skolotāju skaits – 50

EKOPADOMES SASTĀVS

EKOPADOMES ATBALSTA GRUPA

EKOSKOLAS GADA PLĀNS

 

EKOSKOLAS NOTIKUMI

 • DZEJA

Autori: 9.b klase un audzinātāja Daina Grīnhofa

***

Ja veikalā ir atlaide,

Tad nauda baigā palaidne –

No maka ārā lec tūlīt,

Par Zemi nedomā ne brīd’.

Bet saki naudai: “Šoreiz nē!

Šis pirkums drīz būs miskastē”

Te nebūs it nekāda prieka

Un nauda iztērēta lieki.

***

Pirksim puķes, stādīsim kokus!

Izbeigsim Zemei vienreiz šīs mokas.

Sliktās gāzes un cē – o – divi

Pieveiksim kopā – viens un divi!

***

Pasaule zied, bet mēs to sāpinām,

kaut mūsu pienākums ir to glābt.

 

 

Ekoskolu tikšanās Skrīveros.

7. maijā Andreja Upīša Skrīveru vidusskola organizēja ekoskolu tikšanos. Mūsu skolu pārstāvēja Amanda, Ralfs, Mariuss un Mārtiņš, kā arī Ekoskolas koordinatore sk. Velta.

Forumā bija iespēja iepazīties un plānot turpmāko sadarbību, klausīties lekcijas gan par Ekoskolu aktivitātēm, gan aktuālajām vides problēmām, bija jāsagatavo arī mājasdarbs, vēlāk bija darbs grupās, kopīga zupas ēšana un apbalvošana. Velta Gobiņa saka: “Bija jautri un interesanti, skolēniem ir iegūti jauni draugi, bet man – idejas pasākumiem savā skolā. Daļu no tām liksim lietā mūsu skolas pasākumā 28. maijā. Paldies visiem, kuri mūs atbalstīja!”

 

 • DOD LIETĀM OTRO DZĪVI

Labo darbu nedēļā 9.b klase aicināja visu skolu ziedot drēbes un apavus labdarības organizācijai “Pūne”.

 

 • NODARBĪBA “EJ DILLĒS!”

15. aprīlī 5.-7. klašu skolēni piedalījās izglītojošā un informējoši interaktīvā nodarbībā “Ej dillēs!” par Eiropas Savienības Kopējo lauksaimniecības politiku.

Politikas mērķis ir veicināt ilgtspējīgu un vienlīdzīgu lauku reģionu attīstību, pārtikas pieejamību un veselīgu, drošu pārtiku ikvienam.

Kampaņas mērķis ir vērst jauniešu uzmanību lauksaimniecības attīstības jomai, veicināt interesi par lauksaimniecību, kā arī mudināt jauniešus runāt savās ģimenēs par dienas laikā piedzīvoto, tādējādi veicinot gan jauno, potenciālo lauksaimnieku interesi, gan arī izpratnes līmeni par Eiropas Savienības atbalstu lauksaimniecības attīstībai.

 • ZEMES STUNDA

Ekopadome kopā ar Lielvārdes jauniešu centru 22. martā organizēja ZEMES STUNDU Lielvārdes jauniešu centra telpās, kurās gatavoja lukturīšus, karstmaizes un skatījās īsfilmas par vidi un ekoloģiju.

 

 • AIZSARGTĪKLU PĪŠANA UKRAINAS ARMIJAS VAJADZĪBĀM

Skolēni, vecāki un darbinieki tika aicināti nest audumus dabas krāsās un sagriezt tos strēmelītēs, lai kopīgi 11. aprīlī ar Vairas Lejnieces atbalstu un palīdzību kopīgi vecāku pēcpusdienā uzpītu tīklus.

 

 • ATBALSTS UKRAINAI

Visa gada garumā skolēni, vecāki un darbinieki tiek aicināti vākt sveču atlikumus, sveces, tukšas un tīras konservu bundžas, lai nodotu to Ukrainas atbalsta centram Rembatē. Par akciju atbildīga sk. Indra Narutaviča, 8.c klase un Ekopadomes koordinatore Velta Gobiņa.

 

 • ATKRITUMU VĀKŠANA

Visa gada garumā tiek vāktas baterijas un makulatūra.

Skolā ir ieviesti depozīta nodošanas punkti, kur no novembra līdz aprīlim tika savāktas 412 pudeles.

Skola, kārtojot teritoriju, veica atkritumu šķirošanu, nododot gan koku, gan metālu, gan audumu tam paredzētajās atkritumu uzņemšanas vietās.

No septembra līdz aprīlim tika savākti 44 kg bateriju.

 

 • MEŽA STĀDĪŠANA

8. maijā 10.a un 10.b klase devās uz Rembati, lai stādītu mežu.

 

 • EKOFORUMS SKRĪVEROS

EKLV ekopadome devās ciemos uz Andreja Upīša Skrīveru vidusskolas ekopadomi.

 

 • PILOTPROJEKTS “ATKRITUMU AUDITS”

Skola piedalās pilotprojektā “Atkritumu audits”, kurā skolēni pārskata, šķiro un sver savāktos atkritumus.

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas, kā Ekoskolas, gada tēma ir atkritumi. Laikā no 29. janvāra līdz 2. februārim 1.- 4. klašu grupās kopā ar audzinātājām svēra un šķiroja savas klases papīra konteinerus. Skolēni saņēma nepieciešamo šī darba veikšanai. Tie bija svari, cimdi un maisi, kuros bērt dažādu grupu atkritumus. Protams, neiztika bez atgādnēm. Rezultāti tika rūpīgi pierakstīti.

Svarīga darba daļa bija rezultātu izvērtēšana. Notika pārrunas kā samazināt klases saražotos atkritumus. Pavasarī darbu atkārtosim, tad arī varēs rezultātus salīdzināt vai plānotais mērķis, samazināt atkritumus, ir izdevies!

 • RUDENS SKOLĒNU TALKAS

Rudens beigās skolēni, sadalot teritoriju, veica lapu grābšanu.

 

 • PAVASARA SVĒTKI

Pavasara talkā piedalījās 52 cilvēki – gan skolēni, gan darbinieki, gan vecāki.

Kopā tika izveidota putnu pilsētiņa un pavasara ziedu dārzs.

Pasākuma noslēgumā tika vārīta zupa skolas Zaļajā klasē.

 

 • MĀCĪBAS PAR UN AP SILTUMNĪCU

Rudenī 2. b klase grāba, ravēja, stādīja, novāca ražu, mācījās par zemniecību.