Mūsu komanda

Mūsu skolā ir labākie novada pedagogi un darbinieki, kuri ar degsmi un pacietību dara savu darbu. Esam radoši, atvērti un mums rūp kā bērns jūtas skolā.

Sākumskolas pedagogi

Sākumskolas skolotāja

Sākumskolas skolotāja

Gundega Valtere

Sākumskolas skolotāja

Sākumskolas skolotāja

Ingrīda Mūrniece

Sākumskolas skolotāja

Sākumskolas skolotāja

Ingūna Dātava

Sākumskolas skolotāja

Sākumskolas skolotāja

Zanda Ziņģe

3.a klases audzinātāja

Sākumskolas skolotāja

Sākumskolas skolotāja

Maira Dāliņa

3.b klases audzinātāja

Sākumskolas skolotāja

Sākumskolas skolotāja

Iveta Putniņa

Sākumskolas skolotāja

Sākumskolas skolotāja

Judīte Vaivode

Kristīgās mācības skolotāja

Kristīgās mācības skolotāja

Aija Grīnberga

Valodu skolotāji

Krievu valodas skolotāja

Krievu valodas skolotāja

Sarmīte Štekele

Krievu valodas un sākumskolas skolotāja

Krievu valodas un sākumskolas skolotāja

Irīna Brazauska

latviešu valodas un literatūras skolotāja

latviešu valodas un literatūras skolotāja

Daina Grīnhofa

latviešu valodas un literatūras skolotāja

latviešu valodas un literatūras skolotāja

Aivita Heniņa

latviešu valodas un literatūras skolotāja

latviešu valodas un literatūras skolotāja

Laima Prekele

Speciālās izglītības skolotāja

Speciālās izglītības skolotāja

Mirdza Tarvida

Angļu valodas skolotāja

Angļu valodas skolotāja

Sandra Trence

11.b klases audzinātāja

Angļu valodas un vācu valodas skolotāja

Angļu valodas un vācu valodas skolotāja

Vineta Kaspare

Angļu valodas skolotāja

Angļu valodas skolotāja

Elīza Streile

Latviešu valodas un literatūras skolotāja, speciālais pedagogs

Latviešu valodas un literatūras skolotāja, speciālais pedagogs

Rasma Bogdanova

Latviešu valoda un literatūras skolotāja

Latviešu valoda un literatūras skolotāja

Dženeta Ošiņa

Radošo mācību priekšmetu skolotāji

Dizains un tehnoloģijas skolotāja

Dizains un tehnoloģijas skolotāja

Jolanta Zarāne

10.b klases audzinātāja

Dizaina un tehnoloģijas skolotājs

Dizaina un tehnoloģijas skolotājs

Jānis Mūrnieks

Vizuālās mākslas un kultūras pamatu skolotāja

Vizuālās mākslas un kultūras pamatu skolotāja

Aina Zagorska

Mūzikas skolotāja

Mūzikas skolotāja

Ilze Sprance

Inženierzinības skolotājs

Inženierzinības skolotājs

Mareks Kristiāns Grizāns

Matemātikas skolotāji

Matemātikas skolotāja

Matemātikas skolotāja

Biruta Rutka

9.c klases audzinātāja

Matemātikas skolotāja

Matemātikas skolotāja

Lita Lipska

latviešu valodas un matemātikas skolotāja

latviešu valodas un matemātikas skolotāja

Agnese Bērziņa-Ločmele

Matemātikas skolotāja

Matemātikas skolotāja

Ilga Vetšteina

Dabaszinātņu skolotāji

Bioloģijas skolotāja

Bioloģijas skolotāja

Daiga Brante

Ķīmijas skolotāja

Ķīmijas skolotāja

Dita Maklere

6.b klases audzinātāja

Fizikas skolotāja

Fizikas skolotāja

Sintija Rūze

Matemātikas un fizikas skolotāja

Matemātikas un fizikas skolotāja

Inga Zviedre

11.a klases audzinātāja

Dabaszinības un speciālās izglītības skolotāja

Dabaszinības un speciālās izglītības skolotāja

Inita Semjonova

Ģeogrāfijas skolotāja

Ģeogrāfijas skolotāja

Liene Vīksna-Kozule

6.b klases audzinātāja

Datorikas skolotāja

Datorikas skolotāja

Dace Olehno

4.a klases audzinātāja

Medicīnas pamatu skolotāja

Medicīnas pamatu skolotāja

Kristīne Vītoliņa

Ķīmijas skolotāja

Ķīmijas skolotāja

Velta Gobiņa

Robotikas un datorikas skolotājs

Robotikas un datorikas skolotājs

Kristaps Pēteris Ansons

Sporta skolotāji

Sports un veselība

Sports un veselība

Iveta Puķīte

12. klases audzinātāja

Sporta un veselības skolotājs, uzņēmējdarbības skolotājs

Sporta un veselības skolotājs, uzņēmējdarbības skolotājs

Guntis Rūze

12. klases audzinātājs

Sporta un veselības skolotāja

Sporta un veselības skolotāja

Dina Korpe-Jefremova

8.a klases audzinātāja

Sociālo zinātņu skolotāji

Vēstures, projekta darba, vēstures un sociālās zinātnes skolotāja

Vēstures, projekta darba, vēstures un sociālās zinātnes skolotāja

Sarmīte Lazdiņa

Vēstures skolotājs

Vēstures skolotājs

Artūrs Kristkalns

Psiholoģijas, sociālās zinības un vēstures skolotāja

Psiholoģijas, sociālās zinības un vēstures skolotāja

Indra Narutaviča

Vēstures skolotājs

Vēstures skolotājs

Austris Siliņš

Vēsture un sociālās zinātnes skolotāja

Vēsture un sociālās zinātnes skolotāja

Kristīne Balta

Atbalsta personāls

Psiholoģe

Psiholoģe

Agnese Zepa

Darba laiks: Otrdiena: 8:30 - 16:30 Trešdiena: 8:30 - 16:30 Ceturtdiena: 8:30 - 16:30 Piektdiena: 8:30 - 16:30 Pusdienu pārtraukums: 12:30 - 13:00 Konsultāciju vēlams pieteikt iepriekš

Darba laiks: Otrdiena: 8:30 - 16:30 Trešdiena: 8:30 - 16:30 Ceturtdiena: 8:30 - 16:30 Piektdiena: 8:30 - 16:30 Pusdienu pārtraukums: 12:30 - 13:00 Konsultāciju vēlams pieteikt iepriekš

Sadarbībā ar Tevi psiholoģe izmanto dažādas metodes: konsultēšanu, novērojumu testus, praktiskās nodarbības u. c. Psihologs savā darbā pamatojas uz profesionālo Ētikas kodeksu, saskaņā ar kuru viņš neizplatīs Jūsu teikto informāciju, nodrošina konfidencialitāti.

Sociālais pedagogs

Sociālais pedagogs

Anda Dūniņa

Darba laiks: Pirmdiena: 8:30 - 16:00 Otrdiena: 8:30 - 16:00 Trešdiena: 8:30 - 16:00 Ceturtdiena: 8:30 - 16:00 Piektdiena 8:30-16:00 Konsultāciju vēlams pieteikt iepriekš.

Darba laiks: Pirmdiena: 8:30 - 16:00 Otrdiena: 8:30 - 16:00 Trešdiena: 8:30 - 16:00 Ceturtdiena: 8:30 - 16:00 Piektdiena 8:30-16:00 Konsultāciju vēlams pieteikt iepriekš.

Sociālais pedagogs: uzklausa, informē, konsultē skolēnus, vecākus un pedagogus; sniedz atbalstu; izvērtē problēmu un palīdz to risināt; palīdz risināt konfliktsituācijas; ja nepieciešams, apmeklē ģimenes dzīves vietā; sekmē skolēna, vecāku un skolotāju savstarpējās sadarbības iespējas; pēta un izzina skolēnu vai klases problēmu cēloņus; palīdz veidot skolēniem dzīves prasmes; izstrādā priekšlikumus un organizē profilaktiskus pasākumus, lai novērstu vai ierobežotu dažādu problēmu (piemēram, klaiņošanu, atkarību, vardarbību u. c.) izplatību; koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem; veic bērnu tiesību aizstāvēšanu. Visu jautājumu risināšanā ievēro konfidencialitāti.

Skolas logopēde

Skolas logopēde

Evija Lazdiņa

Nodarbības notiek pēc direktora apstiprināta grafika. Konsultācijas vecākiem, iepriekš saskaņojot laiku. Darba laiks: pirmdiena 8:00 – 15.30; otrdiena 8:00 – 16.30; trešdiena 8:00 – 16.30; ceturtdiena 12:00 – 16.00; piektdiena 8:00 - 16:30. Pusdienu pārtraukums: 11:20 - 11:50 Konsultāciju vēlams pieteikt iepriekš

Nodarbības notiek pēc direktora apstiprināta grafika. Konsultācijas vecākiem, iepriekš saskaņojot laiku. Darba laiks: pirmdiena 8:00 – 15.30; otrdiena 8:00 – 16.30; trešdiena 8:00 – 16.30; ceturtdiena 12:00 – 16.00; piektdiena 8:00 - 16:30. Pusdienu pārtraukums: 11:20 - 11:50 Konsultāciju vēlams pieteikt iepriekš

Skolas logopēds ir speciālists ar pedagoģisko izglītību un skolotāja logopēda kvalifikāciju. Profesionāls pedagogs, kurš aktivizē bērna interesi par dzimto valodu, rosina viņā motivāciju pārvarēt runas un valodas traucējumus. Logopēdijas nodarbībās tiek strādāts pie: skaņu izrunas traucējumu novēršanas fonemātiskās uztveres attīstīšanas rakstīšanas prasmju pilnveidošanas lasīšanas prasmju pilnveidošanas saistītās runas attīstīšanas vārdu krājuma bagātināšanas un aktivizēšanas valodas leksisko tēmu apguves valodas gramatiskās uzbūves un tēmu apguves un pilnveidošanas agramatismu novēršana runā, lasīšanā un rakstīšanā

Speciālais pedagogs

Speciālais pedagogs

Elita Cionele

Ekoskolas vadītāja

Ekoskolas vadītāja

Velta Gobiņa