Mūsu komanda

Mūsu skolā ir labākie novada pedagogi un darbinieki, kuri ar degsmi un pacietību dara savu darbu. Esam radoši, atvērti un mums rūp kā bērns jūtas skolā.

Pedagogi

latviešu valoda un matemātika

latviešu valoda un matemātika

Agnese Bērziņa-Ločmele

latviešu valoda un literatūra

latviešu valoda un literatūra

Aivita Heniņa

latviešu valoda un literatūra

latviešu valoda un literatūra

Daina Grīnhofa

latviešu valoda un literatūra

latviešu valoda un literatūra

Beate Eisāne

latviešu valoda un literatūra

latviešu valoda un literatūra

Laima Prekele

Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā

Direktora vietnieks saimnieciskajā darbā

Aigars Mendiks

Kristīgā mācība

Kristīgā mācība

Aija Grīnberga

filozofija, vēsture un sociālā zinātne

filozofija, vēsture un sociālā zinātne

Aina Lukašunas

Vizuālā māksla, kultūras pamati

Vizuālā māksla, kultūras pamati

Aina Zagorska

Sports un veselība

Sports un veselība

Dina Korpe-Jefremova

Sākumskolas skolotāja

Sākumskolas skolotāja

Elita Cionele

Sākumskolas skolotāja

Sākumskolas skolotāja

Gundega Valtere

Sports un veselība, uzņēmējdarbība

Sports un veselība, uzņēmējdarbība

Guntis Rūze

Sākumskolas skolotāja un matemātika

Sākumskolas skolotāja un matemātika

Ilga Vetšteina

sociālās zinības, sociālās zinības un vēsture

sociālās zinības, sociālās zinības un vēsture

Indra Narutaviča

Matemātika un fizika

Matemātika un fizika

Inga Zviedre

Sākumskolas skolotāja

Sākumskolas skolotāja

Ingrīda Mūrniece

Dabaszinības un speciālās izglītības skolotāja

Dabaszinības un speciālās izglītības skolotāja

Inita Semjonova

Krievu valoda, sākumskolas skolotāja

Krievu valoda, sākumskolas skolotāja

Irīna Brazauska

Dizains un tehnoloģija

Dizains un tehnoloģija

Jānis Mūrnieks

Sports un veselība

Sports un veselība

Iveta Puķīte

Sākumskolas skolotāja

Sākumskolas skolotāja

Iveta Putniņa

Dizains un tehnoloģija

Dizains un tehnoloģija

Jolanta Zarāne

Sākumskolas skolotāja

Sākumskolas skolotāja

Judīte Vaivode

Direktora vietniece informātikas darbā

Direktora vietniece informātikas darbā

Liene Vīksna-Kozule

Medicīnas pamati

Medicīnas pamati

Kristīne Vītoliņa

Sākumskolas skolotāja

Sākumskolas skolotāja

Maira Dāliņa

Speciālās izglītības skolotāja

Speciālās izglītības skolotāja

Mirdza Tarvida

Atbalsta personāls

Psiholoģe

Psiholoģe

Agnese Zepa

Darba laiks: Otrdiena: 8:30 - 16:30 Trešdiena: 8:30 - 16:30 Ceturtdiena: 8:30 - 16:30 Piektdiena: 8:30 - 16:30 Pusdienu pārtraukums: 12:30 - 13:00 Konsultāciju vēlams pieteikt iepriekš

Darba laiks: Otrdiena: 8:30 - 16:30 Trešdiena: 8:30 - 16:30 Ceturtdiena: 8:30 - 16:30 Piektdiena: 8:30 - 16:30 Pusdienu pārtraukums: 12:30 - 13:00 Konsultāciju vēlams pieteikt iepriekš

Sadarbībā ar Tevi psiholoģe izmanto dažādas metodes: konsultēšanu, novērojumu testus, praktiskās nodarbības u. c. Psihologs savā darbā pamatojas uz profesionālo Ētikas kodeksu, saskaņā ar kuru viņš neizplatīs Jūsu teikto informāciju, nodrošina konfidencialitāti.

Sociālais pedagogs

Sociālais pedagogs

Anda Dūniņa

Darba laiks: Pirmdiena: 8:30 - 16:00 Otrdiena: 8:30 - 16:00 Trešdiena: 8:30 - 16:00 Ceturtdiena: 8:30 - 16:00 Piektdiena 8:30-16:00 Konsultāciju vēlams pieteikt iepriekš.

Darba laiks: Pirmdiena: 8:30 - 16:00 Otrdiena: 8:30 - 16:00 Trešdiena: 8:30 - 16:00 Ceturtdiena: 8:30 - 16:00 Piektdiena 8:30-16:00 Konsultāciju vēlams pieteikt iepriekš.

Sociālais pedagogs: uzklausa, informē, konsultē skolēnus, vecākus un pedagogus; sniedz atbalstu; izvērtē problēmu un palīdz to risināt; palīdz risināt konfliktsituācijas; ja nepieciešams, apmeklē ģimenes dzīves vietā; sekmē skolēna, vecāku un skolotāju savstarpējās sadarbības iespējas; pēta un izzina skolēnu vai klases problēmu cēloņus; palīdz veidot skolēniem dzīves prasmes; izstrādā priekšlikumus un organizē profilaktiskus pasākumus, lai novērstu vai ierobežotu dažādu problēmu (piemēram, klaiņošanu, atkarību, vardarbību u. c.) izplatību; koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem; veic bērnu tiesību aizstāvēšanu. Visu jautājumu risināšanā ievēro konfidencialitāti.

Skolas logopēde

Skolas logopēde

Evija Lazdiņa

Nodarbības notiek pēc direktora apstiprināta grafika. Konsultācijas vecākiem, iepriekš saskaņojot laiku. Darba laiks: pirmdiena 8:00 – 15.30; otrdiena 8:00 – 16.30; trešdiena 8:00 – 16.30; ceturtdiena 12:00 – 16.00; piektdiena 8:00 - 16:30. Pusdienu pārtraukums: 11:20 - 11:50 Konsultāciju vēlams pieteikt iepriekš

Nodarbības notiek pēc direktora apstiprināta grafika. Konsultācijas vecākiem, iepriekš saskaņojot laiku. Darba laiks: pirmdiena 8:00 – 15.30; otrdiena 8:00 – 16.30; trešdiena 8:00 – 16.30; ceturtdiena 12:00 – 16.00; piektdiena 8:00 - 16:30. Pusdienu pārtraukums: 11:20 - 11:50 Konsultāciju vēlams pieteikt iepriekš

Skolas logopēds ir speciālists ar pedagoģisko izglītību un skolotāja logopēda kvalifikāciju. Profesionāls pedagogs, kurš aktivizē bērna interesi par dzimto valodu, rosina viņā motivāciju pārvarēt runas un valodas traucējumus. Logopēdijas nodarbībās tiek strādāts pie: skaņu izrunas traucējumu novēršanas fonemātiskās uztveres attīstīšanas rakstīšanas prasmju pilnveidošanas lasīšanas prasmju pilnveidošanas saistītās runas attīstīšanas vārdu krājuma bagātināšanas un aktivizēšanas valodas leksisko tēmu apguves valodas gramatiskās uzbūves un tēmu apguves un pilnveidošanas agramatismu novēršana runā, lasīšanā un rakstīšanā