Kontakti

Kontaktpersonas

Direktore

Direktore

Kristīne Balta

Darba laiks ir 8.00 - 16.00 katru dienu, pieņemšana individuāli pēc iepriekšēja pieraksta.

Darba laiks ir 8.00 - 16.00 katru dienu, pieņemšana individuāli pēc iepriekšēja pieraksta.

Direktora vietniece Izglītības jomā

Direktora vietniece Izglītības jomā

Sarmīte Lazdiņa

Apmeklētāju pieņemšana, ar iepriekšēju pierakstu, darba laiks ir 8.00 - 16.00 katru dienu.

Apmeklētāju pieņemšana, ar iepriekšēju pierakstu, darba laiks ir 8.00 - 16.00 katru dienu.

Atbildīga par mācību darbu 7. - 12. klasēs.

Direktora vietniece Izglītības jomā

Direktora vietniece Izglītības jomā

Zanda Ziņģe

Apmeklētāju pieņemšana, ar iepriekšēju pierakstu, darba laiks ir 8.00 - 16.00 katru dienu

Apmeklētāju pieņemšana, ar iepriekšēju pierakstu, darba laiks ir 8.00 - 16.00 katru dienu

Atbildīga par mācību darbu 1. - 6. klasēs.

Direktora vietniece Izglītības jomā

Direktora vietniece Izglītības jomā

Dženeta Ošiņa

Atbildīga par drošas un labvēlīgas sociāli emocionālas vides nodrošināšanu skolā.

Direktora vietniece Izglītības jomā

Direktora vietniece Izglītības jomā

Liene Vīksna-Kozule

Darba laiks pirmdienās, otrdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 8.00 - 16.00, pieņemšana individuāli pēc iepriekšēja pieraksta.

Darba laiks pirmdienās, otrdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 8.00 - 16.00, pieņemšana individuāli pēc iepriekšēja pieraksta.

Atbildīga par tehnoloģijām informācijas un komunikāciju jomā.

Rekvizīti

Maksātājs:

Ogres novada pašvaldība
Reģ.nr. 90000024455
PVN reģ. Nr. LV 90000024455
Jur. adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001
Banka: Valsts Kase
Kods: TRELLV22
Norēķinu konts: LV25TREL9800890740210

Rēķinā jābūt norādītam:

preču/pakalpojuma saņēmējs
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola
Reģ. Nr. 40900000563
(reģ. Nr. bez LV, jo skola nav PVN maksātājs)

Piegādes adrese:

Gaismas iela 17, Lielvārde
(ja prece tiek piegādāta)

Reģistrācijas numurs Publisko personu un iestāžu reģistrā: 40900000563
Reģistrācijas numurs VIIS:  4313901694
LR IZM iestādes kods: 171302