Kontakti

Kontaktpersonas

Direktore

Direktore

Kristīne Balta

Darba laiks ir 8.00 - 16.00 katru dienu, pieņemšana individuāli pēc iepriekšēja pieraksta.

Darba laiks ir 8.00 - 16.00 katru dienu, pieņemšana individuāli pēc iepriekšēja pieraksta.

Direktora vietniece Izglītības jomā

Direktora vietniece Izglītības jomā

Sarmīte Lazdiņa

Apmeklētāju pieņemšana, ar iepriekšēju pierakstu, darba laiks ir 8.00 - 16.00 katru dienu.

Apmeklētāju pieņemšana, ar iepriekšēju pierakstu, darba laiks ir 8.00 - 16.00 katru dienu.

Atbildīga par mācību darbu 7. - 12. klasēs.

Direktora vietniece Izglītības jomā

Direktora vietniece Izglītības jomā

Zanda Ziņģe

Apmeklētāju pieņemšana, ar iepriekšēju pierakstu, darba laiks ir 8.00 - 16.00 katru dienu

Apmeklētāju pieņemšana, ar iepriekšēju pierakstu, darba laiks ir 8.00 - 16.00 katru dienu

Atbildīga par mācību darbu 1. - 6. klasēs.

Direktora vietniece Izglītības jomā

Direktora vietniece Izglītības jomā

Dženeta Ošiņa

Atbildīga par drošas un labvēlīgas sociāli emocionālas vides nodrošināšanu skolā.

Direktora vietnieks saimniecības darbā

Direktora vietnieks saimniecības darbā

Arturs Naglis

Direktora vietniece Izglītības jomā

Direktora vietniece Izglītības jomā

Liene Vīksna-Kozule

Darba laiks pirmdienās, otrdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 8.00 - 16.00, pieņemšana individuāli pēc iepriekšēja pieraksta.

Darba laiks pirmdienās, otrdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 8.00 - 16.00, pieņemšana individuāli pēc iepriekšēja pieraksta.

Atbildīga par tehnoloģijām informācijas un komunikāciju jomā.

Rekvizīti

Maksātājs:

Ogres novada pašvaldība
Reģ.nr. 90000024455
PVN reģ. Nr. LV 90000024455
Jur. adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001
Banka: Valsts Kase
Kods: TRELLV22
Norēķinu konts: LV25TREL9800890740210

Rēķinā jābūt norādītam:

preču/pakalpojuma saņēmējs
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola
Reģ. Nr. 40900000563
(reģ. Nr. bez LV, jo skola nav PVN maksātājs)

Piegādes adrese:

Gaismas iela 17, Lielvārde
(ja prece tiek piegādāta)

Reģistrācijas numurs Publisko personu un iestāžu reģistrā: 40900000563
Reģistrācijas numurs VIIS:  4313901694
LR IZM iestādes kods: 171302