Kontakti

Kontaktpersonas

Skolas sekretāre, lietvede

Skolas sekretāre, lietvede

Dace Škarste

Rekvizīti

Maksātājs:

Ogres novada pašvaldība
Reģ.nr. 90000024455
PVN reģ. Nr. LV 90000024455
Jur. adrese: Brīvības iela 33, Ogre, Ogres novads, LV-5001
Banka: Valsts Kase
Kods: TRELLV22
Norēķinu konts: LV25TREL9800890740210

 

Rēķinā jābūt norādītam:

preču/pakalpojuma saņēmējs
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola
Reģ. Nr. 40900000563
(reģ. Nr. bez LV, jo skola nav PVN maksātājs)

Piegādes adrese:

Gaismas iela 17, Lielvārde
(ja prece tiek piegādāta)

Reģistrācijas numurs Publisko personu un iestāžu reģistrā: 40900000563
Reģistrācijas numurs VIIS:  4313901694
LR IZM iestādes kods: 171302