Skolas vēsture

Izglītības pirmsākumi Lielvārdē meklējami jau 1689. gadā. Turpmākajos gados Lielvārdē dažādās vietās un ēkās ir darbojusies draudzes skola, 2-, 4-, un 6- gadīgā pamatskola un nepilnā vidusskola.

 Pateicoties toreizējā skolas vadītāja A. Alsupa neatlaidībai, 1945./1946. mācību gadā durvis vēra Lielvārdes vidusskola. Skolas ēka atradās “Sarkanajā skolā’ Ozolu mājā. Ar katru gadu skolēnu skaits pieauga un skolas vajadzībām piemēroja vēl piecas privātās mājas: Strižuku māju “Baltā skoliņa”, Krastiņu māju, Zīderes māju, Poriešu māju. Mācību darbs tā turpinājās gandrīz 20 gadus.

1961. gadā toreizējais skolas direktors Z. Kupcis ielika pamatakmeni jaunajai skolas ēkai. Skolēni jaunās skolas durvis vēra 1964. gada 1. septembrī.

1979. gadā skolai tika piešķirts Edgara Kauliņa vārds.

 

Skolas direktori

Arvīds Alsups (1945.-1950.)

Monika Smeltere (1951.-1952.)

Andrejs Ančupāns (1952.- 1953.)

Pāvels Zariņš (1953.-1956.)

Aleksandrs Kudiņš (1956.-1960.)

Zigfrīds Kupcis (1960.-1965.)

Staņislavs Gribusts ( 1965.- 1982.)

Anastasija Melkerte (1982.-1985.)

Vitauts Priediens (1985.-1986.)

Andris Gribusts (1986.-1995.)

Antra Virsnīte (1995.-1998.)

Aigars Kruvesis (1998.-31.01.2017)

Aivars Peisenieks (01.06.2018.-30.06.2022.)

Kristīne Balta (01.08.2023.)