Administrācija

Direktora vietniece Izglītības jomā

Direktora vietniece Izglītības jomā

Sarmīte Lazdiņa

Apmeklētāju pieņemšana, ar iepriekšēju pierakstu, darba laiks ir 8.00 - 16.00 katru dienu.

Apmeklētāju pieņemšana, ar iepriekšēju pierakstu, darba laiks ir 8.00 - 16.00 katru dienu.

Atbildīga par mācību darbu 7. - 12. klasēs.

Direktora vietniece Izglītības jomā

Direktora vietniece Izglītības jomā

Zanda Ziņģe

Apmeklētāju pieņemšana, ar iepriekšēju pierakstu, darba laiks ir 8.00 - 16.00 katru dienu

Apmeklētāju pieņemšana, ar iepriekšēju pierakstu, darba laiks ir 8.00 - 16.00 katru dienu

Atbildīga par mācību darbu 1. - 6. klasēs.

Direktora vietniece Izglītības jomā

Direktora vietniece Izglītības jomā

Dženeta Ošiņa

Atbildīga par drošas un labvēlīgas sociāli emocionālas vides nodrošināšanu skolā.

Direktora vietnieks saimniecības darbā

Direktora vietnieks saimniecības darbā

Arturs Naglis