Administrācija

Direktore

Direktore

Kristīne Balta

Darba laiks ir 8.00 - 16.00 katru dienu, pieņemšana individuāli pēc iepriekšēja pieraksta.

Darba laiks ir 8.00 - 16.00 katru dienu, pieņemšana individuāli pēc iepriekšēja pieraksta.

Direktora vietniece Izglītības jomā

Direktora vietniece Izglītības jomā

Sarmīte Lazdiņa

Apmeklētāju pieņemšana, ar iepriekšēju pierakstu, darba laiks ir 8.00 - 16.00 katru dienu.

Apmeklētāju pieņemšana, ar iepriekšēju pierakstu, darba laiks ir 8.00 - 16.00 katru dienu.

Atbildīga par mācību darbu 7. - 12. klasēs.

Direktora vietniece Izglītības jomā

Direktora vietniece Izglītības jomā

Zanda Ziņģe

Apmeklētāju pieņemšana, ar iepriekšēju pierakstu, darba laiks ir 8.00 - 16.00 katru dienu

Apmeklētāju pieņemšana, ar iepriekšēju pierakstu, darba laiks ir 8.00 - 16.00 katru dienu

Atbildīga par mācību darbu 1. - 6. klasēs.

Direktora vietniece Izglītības jomā

Direktora vietniece Izglītības jomā

Dženeta Ošiņa

Atbildīga par drošas un labvēlīgas sociāli emocionālas vides nodrošināšanu skolā.

Direktora vietnieks saimniecības darbā

Direktora vietnieks saimniecības darbā

Arturs Naglis

Direktora vietniece Izglītības jomā

Direktora vietniece Izglītības jomā

Liene Vīksna-Kozule

Darba laiks pirmdienās, otrdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 8.00 - 16.00, pieņemšana individuāli pēc iepriekšēja pieraksta.

Darba laiks pirmdienās, otrdienās, trešdienās un piektdienās no plkst. 8.00 - 16.00, pieņemšana individuāli pēc iepriekšēja pieraksta.

Atbildīga par tehnoloģijām informācijas un komunikāciju jomā.