Uzņemšana 1. klasē

Piesaki savu bērnu Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā!

Dokumentus uzņemšanai Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā var iesniegt klātienē katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 15.00, Gaismas 17, Lielvārdē

1. Piesaki savu bērnu skolai sev ērtā darba dienā.

Iesniegums uzņemšanai 1. klasē

Iesniegums uzņemšanai 1. klasē – parrakstīšanai ar elektronisko parakstu

2. Skolēna, vecāka/-u/ aizbildņa/-u tikšanās ar direktori, kuras laikā:
  • izprot nepieciešamos atbalsta mehānismu orientējoties uz bēna vajadzībām;
  • iepazīstina ar skolas vidi;
  • iepazīstina ar klases audzinātāju.
3. Reģistrē bērnu izglītības iestādē. Līdzi nepieciešams:
  1. Bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u);
  2. Bērna dzimšanas apliecības oriģināls;
  3. Vecāku vai aizbildņu personas apliecinošie dokumenti (pase);
  4. Mediciniskās komisijas atzinums (ja attiecināms);
  5. Pirmsskolas izglītību ieguves apliecinošs dokuments;
  6. Foto 3×4 , kuru pievienos personas lietai.

Tālrunis informācijai 65071842, 65071840.

E-pasts: skola@vidusskolalielvarde.lv