Uzņemšanas kārtība

Piesaki savu bērnu Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā!

Dokumentus uzņemšanai Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā var iesniegt klātienē katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 15.00, Gaismas 17, Lielvārdē. Iepriekš sazinoties ar skolas sekretāri Daci Škarsti , zvanot 65071840.

1. Piesaki bērnu skolai sev ērtā darba dienā.

Iesniegums 1.-9. klasei

Iesniegums 1-9. klasei E-PARAKSTS

2. Skolēna, vecāka/-u/ aizbildņa/-u tikšanās ar direktori, kuras laikā:
  • izprot nepieciešamos atbalsta mehānismus orientējoties uz bērna vajadzībām;
  • iepazīstina ar skolas vidi;
  • iepazīstina ar klases audzinātāju.
3. Reģistrē bērnu izglītības iestādē. Līdzi nepieciešams:
  1. Bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u);
  2. Bērna dzimšanas apliecības oriģināls;
  3. Vecāku vai aizbildņu personas apliecinošie dokumenti (pase);
  4. Mediciniskās komisijas atzinums (ja attiecināms);
  5. Pirmsskolas izglītību ieguves apliecinošs dokuments, ja piesakās uz 1. klasi;
  6. Sekmju izraksts, ja piesakās uz 2.-9. klasi vai 11.-12.klasi;
  7. Foto 3×4, kas tiks pievienota persona lietai.

Tālrunis informācijai 65071842, 65071840.

E-pasts: skola@vidusskolalielvarde.lv