Uzņemšanas kārtība

Piesaki savu bērnu Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā!

Dokumentus uzņemšanai Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā var iesniegt klātienē katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 15.00, Gaismas 17, Lielvārdē. Iepriekš sazinoties ar skolas sekretāri Daci Škarsti t. 65071840.

1. Piesaki savu bērnu skolai sev ērtā darba dienā.

veidlapa Word formātā

veidlapa Word formātā – parakstīšanai ar elektronisko parakstu

2.Skolēna, vecāka/-u/ aizbildņa/-u tikšanās ar direktori, kuras laikā:
  • izprot nepieciešamos atbalsta mehānismu orientējoties uz bēna vajadzībām;
  • iepazīstina ar skolas vidi;
  • iepazīstina ar klases audzinātāju.
3. Reģistrē bērnu izglītības iestādē. Līdzi nepieciešams:
  1. Bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u);
  2. Bērna dzimšanas apliecības oriģināls;
  3. Vecāku vai aizbildņu personas apliecinošie dokumenti (pase);
  4. Mediciniskās komisijas atzinums (ja attiecināms);
  5. Pirmsskolas izglītību ieguves apliecinošs dokuments, ja piesakās uz 1. klasi;
  6. Sekmju izraksts, ja piesakās uz 2.-9. klasi vai 11.-12.klasi;
  7. Foto 3×4, kas tiks pievienota persona lietai.

Tālrunis informācijai 65071842, 65071840.

E-pasts: skola@vidusskolalielvarde.lv