Sasniegumi

Konkursi

2023./2024.m.g

Konkurss Klase Sasniegums Dalībnieks Pedagogs
Andrejdienas pašsacerēto dzejoļu konkurss 8.a klase 1. vieta Nikola Eva Rudzīte Daina Grīnhofa
Andrejdienas pašsacerēto dzejoļu konkurss 5.a klase 3. vieta Elīna Emsiņa Irīna Brazauska
Rūdolfa Blaumaņa literāro darbu 19. konkurss 11.b klase Atzinība Madara Vectīrele Daina Grīnhofa
Ogres novada skolēnu konkurss “Teci, teci, valodiņa!” 3.a, 4.a, 5.b klase Lielā stāstnieka tituls Roberts Ofmanis, Edgars Jansons, Tomass Tīlans Iveta Putniņa,

Zanda Ziņģe

Runas  konkurss “ Anekdošu virpulis” 1.a, 2.b, 3.a klase Lielā smīdinātāja Estere Valtere, Patrīcija Zadvinska, Tomass Tīlans Ingrīda Mūrniece, Gundega Valtere, Zanda Ziņģe
Ogres novada izglītības iestāžu mazo mūzikas kolektīvu konkurss   1.a, 2.b, 3.a, 3.b klase 2.pakāpe Emīlija Šeinfiša, Annika Šablovska, Linna Hristenko, Keita Antonoviča, Rails Kiseļovs, Paula Šeinfiša, Inese Antonova, Adele Lukša, Ilze Švarca, Kristaps Roste, Patrīcija Zadvinska

 

Ilze Sprance
Runas  konkurss “ Anekdošu virpulis” 2.a klase   Olafs Logins Judīte Vaivode
Tautasbumba  un veiklības stafetes 2-3 klases 2.b, 2.a klase 1.vietas Madara Žuka, Gabriela Lipska Dina Korpe-Jefremova
Lieliskā balva  2.a klase 3.vieta Madara Feldmane, Gusts Skrīveris Iveta Puķīte

 

Vokālās mūzikas konkurss “Balsis 2024”  1.a, 2.b, 3.a, 3.b klase Pateicība Linna Hristenko, Keita Antonoviča, Rails Kiseļovs, Paula Šeinfiša, Inese Antonova, Adele Lukša, Ilze Švarca, Kristaps Roste, Patrīcija Zadvinska Ilze Sprance
Tautasbumba  un veiklības stafetes 2-3 klases 3.b, 3.a klase  1.vietas Lauris Pikšens, Sofija Bļinova, Olīvija Lipska, Lelde Birkenfelde, Adrians Brička, Jēkabs Jansiņš, Gusts Skrīveris Dina Korpe-Jefremova
Vizuālās un vizuāli plastiskās mākslas konkurss “Saules ritmi” (VISC) 3.b klase II pakāpe Mija Putviķe, Sofija Bļinova Jolanta Zarāne
Sākumskolas skolēnu teātra festivāls “Spēlēsim teātri” 3.b, 3.a, 5.b, 5.a  klase Nominācija “Labākais/ā mazais/ā spēlmanis/e” Jēkabs Jansiņš, Keita Sauska, Gabriela Paura, Alens Maslovs Irina Brazauska

Olimpiādes

2023./2024.m.g.

Olimpiāde Sasniegums Dalībnieks Pedagogs
Krievu valodas 25. olimpiāde I vieta Līga Lipšāne Sarmīte Štekele
Krievu valodas 25. olimpiāde II vieta Sindija Kregza,

Daniela Samanta Jukna

Sarmīte Štekele
Krievu valodas 25. olimpiāde III vieta Dāvis Bobiļevs Sarmīte Štekele
Angļu valodas 53.  olimpiāde I vieta Artūrs Bernhards Dubovskis Sandra Trence
Angļu valodas 53. olimpiāde II vieta Roberts Novikovs,

Rēzija Zariņa

Elīza Streile,

Vineta Kaspare

Angļu valodas 53. olimpiāde Atzinība Haralds Lūsis,

Mariuss Blumbergs

Sandra Trence
Ogres novada latviešu valodas olimpiāde 3. klasēm atzinība Linna Hristenko Zanda Ziņģe
Ogres novada matemātikas olimpiāde 3.klasēm. piedalījās Lauris Pikšens Maira Dāliņa
 
 
 

 

Olimpiāžu un konkursu rezultāti 2022./2023.m.g.

Olimpiādes, konkursi un sasniegumi