Sasniegumi

Valodas

28. janvārī notika Rīgas Valsts vācu ģimnāzijas rīkotā Atklātā svešvalodu olimpiāde. Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolu pārstāvēja 3 meitenes – divas 7. klases skolnieces angļu valodā un viena 9.klases skolniece vācu valodā.

Svešvalodu skolotāja Vineta Kaspare

Olimpiādes

Novada bioloģijas olimpiāde 

I vieta – Maris Narutavičs, 12.klase, skolotāja Daiga Brante

Novada vēstures olimpiāde 

II vieta – Rafaels Dambis, 9.a klase, skolotājs Artūrs Kristkalns

Latvijas Atklātā matemātikas olimpiāde

Atzinība – Lukass Znotiņš, 5.b klase, skolotāja Ilga Vetšteina