Atbalsta personāls

‼ Lai pieteiktos konsultācijai, lūdzu, sazinieties ar konkrēto atbalsta speciālistu e-klasē, epastā vai zvanot pa norādīto telefonu.

Atbalsta personāls

Psiholoģe

Psiholoģe

Agnese Zepa

Darba laiks: Otrdiena: 8:30 - 16:30 Trešdiena: 8:30 - 16:30 Ceturtdiena: 8:30 - 16:30 Piektdiena: 8:30 - 16:30 Pusdienu pārtraukums: 12:30 - 13:00 Konsultāciju vēlams pieteikt iepriekš

Darba laiks: Otrdiena: 8:30 - 16:30 Trešdiena: 8:30 - 16:30 Ceturtdiena: 8:30 - 16:30 Piektdiena: 8:30 - 16:30 Pusdienu pārtraukums: 12:30 - 13:00 Konsultāciju vēlams pieteikt iepriekš

Sadarbībā ar Tevi psiholoģe izmanto dažādas metodes: konsultēšanu, novērojumu testus, praktiskās nodarbības u. c. Psihologs savā darbā pamatojas uz profesionālo Ētikas kodeksu, saskaņā ar kuru viņš neizplatīs Jūsu teikto informāciju, nodrošina konfidencialitāti.

Sociālais pedagogs

Sociālais pedagogs

Anda Dūniņa

Darba laiks: Pirmdiena: 8:30 - 16:00 Otrdiena: 8:30 - 16:00 Trešdiena: 8:30 - 16:00 Ceturtdiena: 8:30 - 16:00 Piektdiena 8:30-16:00 Konsultāciju vēlams pieteikt iepriekš.

Darba laiks: Pirmdiena: 8:30 - 16:00 Otrdiena: 8:30 - 16:00 Trešdiena: 8:30 - 16:00 Ceturtdiena: 8:30 - 16:00 Piektdiena 8:30-16:00 Konsultāciju vēlams pieteikt iepriekš.

Sociālais pedagogs: uzklausa, informē, konsultē skolēnus, vecākus un pedagogus; sniedz atbalstu; izvērtē problēmu un palīdz to risināt; palīdz risināt konfliktsituācijas; ja nepieciešams, apmeklē ģimenes dzīves vietā; sekmē skolēna, vecāku un skolotāju savstarpējās sadarbības iespējas; pēta un izzina skolēnu vai klases problēmu cēloņus; palīdz veidot skolēniem dzīves prasmes; izstrādā priekšlikumus un organizē profilaktiskus pasākumus, lai novērstu vai ierobežotu dažādu problēmu (piemēram, klaiņošanu, atkarību, vardarbību u. c.) izplatību; koordinē un sadarbojas ar citu institūciju speciālistiem; veic bērnu tiesību aizstāvēšanu. Visu jautājumu risināšanā ievēro konfidencialitāti.

Skolas logopēde

Skolas logopēde

Evija Lazdiņa

Nodarbības notiek pēc direktora apstiprināta grafika. Konsultācijas vecākiem, iepriekš saskaņojot laiku. Darba laiks: pirmdiena 8:00 – 15.30; otrdiena 8:00 – 16.30; trešdiena 8:00 – 16.30; ceturtdiena 12:00 – 16.00; piektdiena 8:00 - 16:30. Pusdienu pārtraukums: 11:20 - 11:50 Konsultāciju vēlams pieteikt iepriekš

Nodarbības notiek pēc direktora apstiprināta grafika. Konsultācijas vecākiem, iepriekš saskaņojot laiku. Darba laiks: pirmdiena 8:00 – 15.30; otrdiena 8:00 – 16.30; trešdiena 8:00 – 16.30; ceturtdiena 12:00 – 16.00; piektdiena 8:00 - 16:30. Pusdienu pārtraukums: 11:20 - 11:50 Konsultāciju vēlams pieteikt iepriekš

Skolas logopēds ir speciālists ar pedagoģisko izglītību un skolotāja logopēda kvalifikāciju. Profesionāls pedagogs, kurš aktivizē bērna interesi par dzimto valodu, rosina viņā motivāciju pārvarēt runas un valodas traucējumus. Logopēdijas nodarbībās tiek strādāts pie: skaņu izrunas traucējumu novēršanas fonemātiskās uztveres attīstīšanas rakstīšanas prasmju pilnveidošanas lasīšanas prasmju pilnveidošanas saistītās runas attīstīšanas vārdu krājuma bagātināšanas un aktivizēšanas valodas leksisko tēmu apguves valodas gramatiskās uzbūves un tēmu apguves un pilnveidošanas agramatismu novēršana runā, lasīšanā un rakstīšanā