Vidusskolas programmas

Mūsu vidusskola piedāvā 4 mācību programmas 2024./2025. mācību gadam 10. klasei

 

Ar tām var iepazīties šeit:

 

MEDICĪNA UN TEHNOLOĢIJAS

INŽENIERZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJAS

VALODAS UN SABIEDRĪBA (kultūra II, vēsture II)

VALODAS UN SABIEDRĪBA (dizains un tehnoloģijas)