Izglītības programmas kods 31016011


Šī programma var būt skolēniem, kuri plāno studēt inženierzinātnes, darboties mašīnbūves, mehānikas, enerģētikas, elektronikas, elektrotehnikas nozarēs.

Padziļinātie kursi 12.klasē
Svešvaloda II (C1)
Matemātika II
Fizika II
Dizains un tehnoloģijas II
Specializētie kursi
Valsts aizsardzības mācība 
Robotika
Publiskā uzstāšanās 

Stundu plāns pieejams šeit: INŽENIERZINĀTNES UN TEHNOLOĢIJAS