Misija: 
   Veicināt zinošu, izvērtētspējīgu, radošu, dzīvei sagatavotu jauniešu izaugsmi.

Vīzija: 
   Ilgtspējīga skola, kurā motivēti pedagogi organizē mācīšanos mērķtiecīgiem,
lietpratīgiem un inovatīviem izglītojamajiem, kuri mācās iedziļinoties.
   Uz pozitīvu rezultātu, izaugsmi un sadarbību orientēti izglītojamie, pedagogi un vecāki.


 Izmaiņas stundu sarakstā
(rītdienas izmaiņas skatīt šodien pēc 17:00)
 Ēdienkartes
 Skolas pasākumu kalendārs 
Mācību programmas 10. un 11. klasēm  
Skolotājiem

Par 2021./2022. mācību gadu

 
Gaisa kvalitāte skolā
 
 


Skolēnu reģistrācija uzņemšanai 10.klasē 2022./2023.m.g. Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā

_____________________


Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola ir uzsākusi skolēnu reģistrāciju uzņemšanai 1.klasē 2022./2023. mācību gadā

Dokumentus pieņem:

  • sūtot pa pastu (adrese: Gaismas iela 17, Lielvārde, LV-5070);
  • atstājot pastkastītē pie ieejas Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā no stāvvietas puses;
  • ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu, nosūtot uz e-pasta adresi: [email protected]

Iesniedzamie dokumenti:

Skolas tālrunis: 65071840.

Lūdzam bērnu vecākus savlaicīgi pieteikties Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā!Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas galvenie uzdevumi mācību un audzināšanas darbā 2021. /2022. mācību gadā

  1. Organizēt mūsdienīgu mācību procesu, balstītu pedagogu un izglītojamo sadarbībā, veidojot pozitīvu un vērtīgu mācību pieredzi.
  1. Pilnveidot cieņpilnas saskarsmes un līdzdarbības prasmes.

_____________________Laipni aicināti mācīties Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolāMūsu vidusskola ir atvērta, dinamiska, konkurētspējīga.