Misija: 
   Veicināt zinošu, izvērtētspējīgu, radošu, dzīvei sagatavotu jauniešu izaugsmi.

Vīzija: 
   Ilgtspējīga skola, kurā motivēti pedagogi organizē mācīšanos mērķtiecīgiem,
lietpratīgiem un inovatīviem izglītojamajiem, kuri mācās iedziļinoties.
   Uz pozitīvu rezultātu, izaugsmi un sadarbību orientēti izglītojamie, pedagogi un vecāki.


 Izmaiņas stundu sarakstā
(rītdienas izmaiņas skatīt šodien pēc 17:00)
 Ēdienkartes
 Skolas pasākumu kalendārs 
Mācību programmas 10. un 11. klasēm  
Skolotājiem

Par 2022./2023. mācību gadu


Skolēnu autobusu grafiks
 

Gaisa kvalitāte skolā
 
Konsultācijas 


Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola ir uzsākusi skolēnu reģistrāciju uzņemšanai 1.klasē 2023./2024. mācību gadā

Dokumentus pieņem:

  • Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā (Gaismas iela 17) pie sekretāres. Pieņemšanas laiks no plkst. 9:00-15:00.  Lūgums – ierašanos skolā saskaņot ar lietvedi Daci Škarsti t. 65071840.
  • ar drošu elektronisko parakstu parakstītu iesniegumu, nosūtot uz e-pasta adresi: [email protected]

Iesniedzamie dokumenti:

Skolas tālrunis: 65071840.

Lūdzam bērnu vecākus savlaicīgi pieteikties Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā!
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas galvenie uzdevumi mācību un audzināšanas darbā 2022. /2023. mācību gadā

  1. Nodrošināt mūsdienīgu mācību vidi.
  1. Veicināt skolēna izpratni par savu atbildību kopienā.

_____________________

Laipni aicināti mācīties Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolāMūsu vidusskola ir atvērta, dinamiska, konkurētspējīga.