Ekoskola

Ekoskolas programma ir viens no izglītības modeļiem pasaulē. Programmas pamatā ir vienkāršas un brīvi piemērojamas, bet tai pat laikā savu efektivitāti jau drīz apliecinošas vides pārvaldes sistēmas izveide skolā.

Vairāk par EkoSkolu kustību Latvijā

Mūsu ekoskolas vadītāja ir Velta Gobiņa.

Ekoskolas sastāvs

Ekoskolas notikumi!

Papīra šķirošana.

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas, kā Ekoskolas, gada tēma ir atkritumi. Laikā no 29. janvāra līdz 2. februārim 1.- 4. klašu grupās kopā ar audzinātājām svēra un šķiroja savas klases papīra konteinerus. Skolēni saņēma nepieciešamo šī darba veikšanai. Tie bija svari, cimdi un maisi, kuros bērt dažādu grupu atkritumus. Protams, neiztika bez atgādnēm. Rezultāti tika rūpīgi pierakstīti.

Svarīga darba daļa bija rezultātu izvērtēšana. Notika pārrunas kā samazināt klases saražotos atkritumus. Pavasarī darbu atkārtosim, tad arī varēs rezultātus salīdzināt vai plānotais mērķis, samazināt atkritumus, ir izdevies! ☺️