21.06.2024. – 21.06.2024.

18:00

Parka iela 3, Lielvārde

9.klašu izlaidums Lielvārde kultūras namā. Mīļi aicināti Lielvārdes vidusskolas 9.klases, viņu vecāki, draugi un radinieki, kā arī mācību priekšmetu skolotāji, lai kopā nosvinētu šos svētkus!