Pedagogi

Kontaktpersonas

Sākumskolas pedagogi

Sākumskolas skolotāja

Sākumskolas skolotāja

Gundega Valtere

Sākumskolas skolotāja

Sākumskolas skolotāja

Ingrīda Mūrniece

Sākumskolas skolotāja

Sākumskolas skolotāja

Ingūna Dātava

Sākumskolas skolotāja

Sākumskolas skolotāja

Zanda Ziņģe

3.a klases audzinātāja

Sākumskolas skolotāja

Sākumskolas skolotāja

Maira Dāliņa

3.b klases audzinātāja

Sākumskolas skolotāja

Sākumskolas skolotāja

Iveta Putniņa

Sākumskolas skolotāja

Sākumskolas skolotāja

Judīte Vaivode

Kristīgās mācības skolotāja

Kristīgās mācības skolotāja

Aija Grīnberga

Valodu skolotāji

Krievu valodas skolotāja

Krievu valodas skolotāja

Sarmīte Štekele

Krievu valodas un sākumskolas skolotāja

Krievu valodas un sākumskolas skolotāja

Irīna Brazauska

latviešu valodas un literatūras skolotāja

latviešu valodas un literatūras skolotāja

Daina Grīnhofa

latviešu valodas un literatūras skolotāja

latviešu valodas un literatūras skolotāja

Aivita Heniņa

latviešu valodas un literatūras skolotāja

latviešu valodas un literatūras skolotāja

Laima Prekele

Speciālās izglītības skolotāja

Speciālās izglītības skolotāja

Mirdza Tarvida

Angļu valodas skolotāja

Angļu valodas skolotāja

Sandra Trence

11.b klases audzinātāja

Angļu valodas un vācu valodas skolotāja

Angļu valodas un vācu valodas skolotāja

Vineta Kaspare

Angļu valodas skolotāja

Angļu valodas skolotāja

Elīza Streile

Latviešu valoda un literatūras skolotāja

Latviešu valoda un literatūras skolotāja

Dženeta Ošiņa

Radošo mācību priekšmetu skolotāji

Dizains un tehnoloģijas skolotāja

Dizains un tehnoloģijas skolotāja

Jolanta Zarāne

10.b klases audzinātāja

Dizaina un tehnoloģijas skolotājs

Dizaina un tehnoloģijas skolotājs

Jānis Mūrnieks

Vizuālās mākslas un kultūras pamatu skolotāja

Vizuālās mākslas un kultūras pamatu skolotāja

Aina Zagorska

Mūzikas skolotāja

Mūzikas skolotāja

Ilze Sprance

Inženierzinības skolotājs

Inženierzinības skolotājs

Mareks Kristiāns Grizāns

Matemātikas skolotāji

Matemātikas skolotāja

Matemātikas skolotāja

Biruta Rutka

9.c klases audzinātāja

Matemātikas skolotāja

Matemātikas skolotāja

Lita Lipska

latviešu valodas un matemātikas skolotāja

latviešu valodas un matemātikas skolotāja

Agnese Bērziņa-Ločmele

Matemātikas skolotāja

Matemātikas skolotāja

Ilga Vetšteina

Dabaszinātņu skolotāji

Bioloģijas skolotāja

Bioloģijas skolotāja

Daiga Brante

Ķīmijas skolotāja

Ķīmijas skolotāja

Dita Maklere

6.b klases audzinātāja

Fizikas skolotāja

Fizikas skolotāja

Sintija Rūze

Matemātikas un fizikas skolotāja

Matemātikas un fizikas skolotāja

Inga Zviedre

11.a klases audzinātāja

Dabaszinības un speciālās izglītības skolotāja

Dabaszinības un speciālās izglītības skolotāja

Inita Semjonova

Ģeogrāfijas skolotāja

Ģeogrāfijas skolotāja

Liene Vīksna-Kozule

6.b klases audzinātāja

Datorikas skolotāja

Datorikas skolotāja

Dace Olehno

4.a klases audzinātāja

Medicīnas pamatu skolotāja

Medicīnas pamatu skolotāja

Kristīne Vītoliņa

Ķīmijas skolotāja

Ķīmijas skolotāja

Velta Gobiņa

Robotikas un datorikas skolotājs

Robotikas un datorikas skolotājs

Kristaps Pēteris Ansons

Sporta skolotāji

Sports un veselība

Sports un veselība

Iveta Puķīte

12. klases audzinātāja

Sporta un veselības skolotājs, uzņēmējdarbības skolotājs

Sporta un veselības skolotājs, uzņēmējdarbības skolotājs

Guntis Rūze

12. klases audzinātājs

Sporta un veselības skolotāja

Sporta un veselības skolotāja

Dina Korpe-Jefremova

8.a klases audzinātāja

Sociālo zinātņu skolotāji

Vēstures, projekta darba, vēstures un sociālās zinātnes skolotāja

Vēstures, projekta darba, vēstures un sociālās zinātnes skolotāja

Sarmīte Lazdiņa

Vēstures skolotājs

Vēstures skolotājs

Artūrs Kristkalns

Psiholoģijas, sociālās zinības un vēstures skolotāja

Psiholoģijas, sociālās zinības un vēstures skolotāja

Indra Narutaviča

Vēstures skolotājs

Vēstures skolotājs

Austris Siliņš

Vēsture un sociālās zinātnes skolotāja

Vēsture un sociālās zinātnes skolotāja

Kristīne Balta

Rekvizīti