Skolas autobuss

Skolēnu autobusa saraksts 2023./2024. m.g

Rīta reiss: Dienas un pēcpusdienas reiss:
Pieturvietas vai pasažieru uzņemšanas vietas nosaukums Atiešanas laiks Pieturvietas vai pasažieru uzņemšanas vietas nosaukums Atiešanas laiks
0 Pietura Avotu iela, Lielvārde 6.45 1. Pietura Sporta centrs (Edgara
Kauliņa Lielvārdes vidusskola),
Raiņa iela 22, Lielvārde
13.40
1. Mājas Duklāvi, Rembates pag.,
Ķeguma novads
7.00 2. Pietura Lielvārdes pamatskola 13.55
2. Mājas Saullēkti, Rembates pag.,
Ķeguma novads
7.03 3. Lielvārdes mūzikas un mākslas
skola, Dravnieku iela 8, Lielvārde
14.08
3. Pietura Rembate, Rembates pag.
Ķeguma novads
7.20 4. Lielvārdes novada mūzikas un
mākslas skola, Dravnieku iela 8,
Lielvārde
14.08
4. Pietura Putnu ferma (V969),
Rembates pag. Ķeguma novads
7.23 5. Pietura Sporta centrs (Edgara
Kauliņa Lielvārdes vidusskola),
Raiņa iela 22, Lielvārde
14.13
5. Pietura Lielvārdes pamatskola 7.28 6. Edgara Kauliņa aleja 5, Lielvārde 14.15
6. Andreja Pumpura iela 2B,
Lielvārde, pie veikala “Kumelītes”
7.31 7. Pietura Sporta centrs (Edgara
Kauliņa Lielvārdes vidusskola),
Raiņa iela 22, Lielvārde
14.30
7. k/n “Lielvārde” (stāvlaukums),
Parka iela 3, Lielvārde
7.35 8. Pietura Lielvārdes pamatskola 14.45
8. Spīdolas iela 10 (stāvlaukums),
Lielvārde
7.37 9. k/n “Lielvārde” (stāvlaukums),
Parka iela 3, Lielvārde
14.50
9. Andreja Pumpura iela 2B,
Lielvārde pie veikala “Kumelītes”
7.40 10. Lielvārdes novada mūzikas un
mākslas skola, Dravnieku iela 8,
Lielvārde
15.00
10. Andreja Pumpura ielas un
Mednieku ielas krustojums,
Lielvārde
7.45 11. Pietura pie bērnudārza “Pūt vējiņi” 15.05
11. Andreja Pumpura ielas un Zaļās
ielas krustojums
7.46 12. Pietura Sporta centrs (Edgara
Kauliņa Lielvārdes vidusskola),
Raiņa iela 22, Lielvārde
15.10
12. Pietura Lielvārdes pamatskola 7.50 13. Edgara Kauliņa aleja 5, Lielvārde 15.12
13. Pietura Pils iela (uz Ausekļa ielas),
Lielvārde
7.53 14. Pietura Sporta centrs (Edgara
Kauliņa Lielvārdes vidusskola),
Raiņa iela 22
15.15
14. Pietura pie Veikala Top
stāvlaukums
7.56 15. Pietura Lielvārdes pamatskola 15.20
15. Pietura Sporta centrs (Edgara
Kauliņa Lielvārdes vidusskola),
Raiņa iela 22
8.00