Izglītības programmas kods 31016011

Šī programma var būt skolēniem, kuri plāno studēt medicīnu, farmāciju, veterinārmedicību

Padziļinātie kursi 12.klasē
Svešvaloda II (C1)
Bioloģija II
Ķīmija II
Specializētie kursi
Valsts aizsardzības mācība 
Medicīnas pamati 
Publiskā uzstāšanās 
Pētījumu metodoloģija 

Stundu plāns pieejams šeit:  MEDICĪNA UN TEHNOLOĢIJAS