EKOSKOLAS PANĀKUMI 2021./2022.M.G

Gada tēma – BIOLOĢISKĀ DAUDZVEIDĪBA 

Skolēnu skaits skolā – 473

Skolotāju skaits – 56

EKOPADOMES SASTĀVS

Kārlis Želvis Ekoskolas prezidents, 12.klase
Haralds Lūsis vietnieks, 7.b klase , enerģijas gr. vad.
Gustavs Rolands Ražinskis Vides reportieris,11.klase
Roberts Pētersons tehniskais sekretārs ,11.klase
Edvards Tumašs pārtikas grupas vadītājs,10.klase
Ričards Valters ūdens darba grupas vadītājs, 12.klase
Leila Tretjakova atkritumu darba grupas vadītāja, 9.c klase
Amanda Zelmene 7.b klase
Aina Kristkalne grupas skolas vide un apkārtne vad. 8.b klase
Viktorija Štelmahere Transports, 8.aklase
Roberts Šperga 8.a klase
Aleksis Jozuus vide un veselība 7.a klase
Gints Cauņa 7.b klase
Ērika Bruža Meža grupa, 6. b.klase
Arnita Birža 6.b klase
Pēteris Lambergs 6.a klase
Mārtiņš Freimanis 6.a klase
Estere Lūse 5.klase
Kristīna Romaška 5. klase
Velta Gobiņa Ekoskolas koordinatore
Aivars Peisenieks skolas direktors
Aigars Mendiks Skolas saimnieks
Amanda Kaktiņa Skolas tehniskais darbinieks
Dace Vecziediņa Pilsētas bibliotekāre, vecāku pārstāvis
Liene Vīksna-Kozule skolotāju pārstāvis
Jānis Lūsis Ogres novada deputāts
Indra Jaundāldere pilsētas iedzīvotāju pārstāvis