Mācību kursu komplekts ar dabaszinātnes ievirzi

Programmas kods: 31013011

Licences nr.: V-10096

Licences datums: 30.07.2018

Skolēniem, kurus interesē medicīna, farmācija, veterinārija, uzturzinātne, sabiedrības veselība.

Padziļinātie kursi: bioloģija, ķīmija, fizika, bet specializētie kursi – medicīnas pamati, uzņēmējdarbības pamati, publiskā uzstāšanās.

Eksāmeni

Latviešu valoda un literatūra, angļu valoda, matemātika, 1. padziļinātā kursa (pēc izvēles), 2. padziļinātā kursa (pēc izvēles)

Vispārējās izglītības virzienu programmas licence