Fotogrāfijas un attēli

Skolotājs: Līva Veigura

Klašu grupa: 7.— 12. klase

Pulciņā iepazīstam dažādu veidu attēlus un fotogrāfiju, kā arī apgūstam mums pieejamās foto tehnikas. mācāmies analizēt, kā tiek konstruēti attēli un kāds ir to vēstījums. pētām dažādus fotomāksliniekus un ieskatamies mākslas vēsturē. mācāmies izteiksmes līdzekļus- gaisma, krāsa, kompozīcija.

Foto pulciņa mērķis ir iepazīt attēla valodu un iemācīties to izmantot savā labā, kā arī orientēties mūsdienu plašajā attēlu pasaulē. Veicināt kritisko domāšanu un spēju izvērtēt vizuālo informāciju, kura ir mums apkārt.

Pulciņš norit brīvā gaisotnē, labas mūzikas pavadījumā. Dodamies kopīgās pastaigās. Ir plānots arī kopējs ziemassvētku pasākums un pulciņa ekskursija brīvlaikā.

Programmas īstenošanas mērķis: 

  1. Veicināt skolēnu izpratni par attēla nozīmīgumu dažādos globālos procesos. 
  2. Veicināt spēju kritiski vērtēt un orientēties attēlu un fotogrāfijas pasaulē. 
  3. Attīstīt skolēnu prasmi veidot savu individuālo vizuālo valodu, izmantojot atbilstošus izteiksmes līdzekļus, kā arī attēla un fotogrāfijas veidošanas tehnikas.

Programmas sasniedzamie rezultāti: 

  • Zināšanas fotogrāfijas un attēla rašanās vēsturē; 
  • Zināšanas un prasmes par vizuālo izteiksmes līdzekļu izmantošanu attēlu un fotogrāfijas veidošanā; 
  • Prasme lasīt attēlu un veidot ar tā palīdzību savu vizuālo valodu;
  • Prasme atbilstoši prezentēt veikto darbu;
  • Prasme izmantot mūsdienu tehnoloģijas attēla konstruēšanā.