Vizuālās mākslas pulciņš

Skolotājs: Aina Zagorska

Klašu grupa: 5.—8. klase

Zīmējam, gleznojam, veidojam. Strādājam ar zīmuļiem, pildspalvām, tušu, guašu un mālu.

Programmas īstenošanas mērķis: Popularizēt skolēnu darbus gan skolā, gan novadā. Veicināt skolēnos prasmi darboties  un pielietot savā ikdienā dažādus materiālus. Iegūt zināšanas un prasmes izmantot materiālus arī otrreizējai lietošanai, lai iegūtu sev vēlamo rezultātu.

Programmas sasniedzamie rezultāti: Veicināt izpratni par mākslas nozīmi ikdienā un sev apkārt. Veidot estētisku vidi sev apkārt, kā arī attīstīt radošo domāšanu.