Pirmais fizmatis

Skolotājs: Ingūna Dātava

Klašu grupa: 1.—2. klase

Pulciņā tiek integrēti domino komplekti, tilti un atribūtika, skolēni iegūtu zināšanas par likumsakarībām, ķēdes reakcijām, stiprinātu matemātiski radošo domāšanu, problēmu risināšanas un sadarbības prasmes.

Pulciņa mērķis ir veicināt pildīt uzdevumus, iegūt zināšanas par procesiem, likumsakarībām, kā arī stiprināt sadarbības, problēmu risināšana prasmes, veicināt uzmanības noturību un patstāvību.