Teātra studija vidusskolā

Skolotājs: Oskars Kļava

Klašu grupa: 12.klase

Skolotājas Aijas Krompānes vadībā nostiprinājās, kā skolas tradīcija, žetonvakara absolventu izrādes. 2022./2023 m.g. tika atjaunoti šie svētki absolventiem un skolai, iestudējot izrādi “Īsa pamacība mīlēšanā” jeb “Brīnumzālīte” Oskara Kļavas režijā, kura tika spēlēta, kā iepriekš uz Lielvārdes kultūras centra lielās skatuves. Šogad absolventi strādā pie iestudējuma “Limuzīns Jāņu nakts krāsā” pēc tāda paša nosaukuma mākslas filmas motīviem.

Programmas īstenošanas mērķis: Attīstīt teātra tradīcijas Lielvārdes pilsētā kā žanru, kurš sevī apvieno mūziku, plastiku un teātra mākslu. Iepazīstināt skolēnus un jauniešus ar teātri, lai jaunietis mācētu izprast teātra nozīmi un vietu mūsdienu mainīgajā kultūras un izglītības telpā, kā arī apgūt kompetences un prasmes pielietot ikdienā drāmas nodarbībās iegūto zināšanu kopumu.  Veicināt jauniešu vēlmi sekot, izvērtēt  un piedalīties jaunākajos skatuves mākslas attīstības virzienos.

Programmas sasniedzamie rezultāti: 

  1. jaunieši paplašinās savu redzes loku teātra mākslā un ar to saistītām nozarēm, kā deju, mūziku, vokālu u.c.;
  2. jaunieši paplašinās savu intelektuālās, emocionālās, fiziskās un verbālās darbības spējas;
  3. jaunieši apgūs teorētiskās un praktiskās pamatprasmes skatuves runā, izkopjot  runu un dikciju;
  4. jaunieši iegūs pieredzi skatuves kustībā, sava ķermeņa valodas izkopšanā;
  5. jaunieši apgūs aktiermeistarības un improvizācijas pamatus, kā arī spēju pielietot apgūtās  prasmes dažādās sociālās dzīves situācijās.
  6. Saglabāt skolas tradīciju un kvalitatīvi sagatavot žetonvakara izrādi.