Kokapstrādes pulciņš “Ēvelīte”

Skolotājs: Jānis Mūrnieks

Klašu grupa: 6.—9. klase

Bērni apgūst kokamatniecības pamatus.

Mācās strādāt ar rokas instrumentiem ,zāģē ,kaļ ,griež ,slīpē ,eļļo.

Izgatavo suvenīrus un citas sadzīvei noderīgas lietas.

Nāc un pievienojies – būsi kokmeistars!

Programmas īstenošanas mērķis

Veicināt skolēnu praktiskās rīcības un sociālās sadarbības prasmju attīstību ,lai ikviens spētu patstāvīgi ar izpratni un radoši iesaistīties tehnoloģisko procesu realizēšanā.

Programmas sasniedzamais rezultāts

1.1. Attīstīt bērnu un jauniešu spējas un talantus;

1.2. Nodrošināt iespējas radošai pašizpausmei un savas individualitātes izkopšanai;

1.3. Attīstīt prasmes darbam kokizstrādājumu izgatavošanā;

1.4. Radīt iespēju apgūt un pilnveidot prasmes un iemaņas darbā ar dažādiem materiāliem un instrumentiem; 1.5. attīstīt audzēkņos ētiski vērtējošu un saudzīgu attieksmi pret saviem un citu darbiem.