Rokdarbi

Skolotājs: Jolanta Zarāne

Klašu grupa: 4.—9. klase

Rokdarbu pulciņā meitenes mācās izšūt ar diegu un adatu, šūt ar šujmašīnu, līmēt, veidot kompozīciju iecerētajam izstrādājumam.

Programmas īstenošanas mērķis: Pilnveidot skolēnu prasmes un zināšanas rokdarbu tehnoloģijās. Iepazīstināt ar jaunajām, kā arī jau zināmajām, bet skolā maz apgūtām rokdarbu tehnoloģijām.

Programmas sasniedzamie rezultāti: 

  • Apgūt tradicionālās un netradicionālās rokdarbu tehnikas. 
  • Spēt saskatīt iegūtās pieredzes izmantošanas iespējas sadzīvē. 
  • Attīstīt prasmes, pašapziņu, radošumu un izkopt individualitāti.
  • Piedalīties novada un valsts mēroga konkursos un gūt radošas darbības pieredzi.