Kokapstrādes pulciņš “Mazā ēvelīte”

Skolotājs: Jānis Mūrnieks

Klašu grupa: 4.—5. klase

Programmas īstenošanas mērķis

Veicināt skolēnu praktiskās rīcības un sociālās sadarbības prasmju attīstību ,lai ikviens spētu patstāvīgi ar izpratni un radoši iesaistīties tehnoloģisko procesu realizēšanā.

Programmas sasniedzamais rezultāts

1.1.Attīstīt bērnu un jauniešu spējas un talantus;

1.2.Nodrošināt iespējas radošai pašizpausmei un savas individualitātes izkopšanai;

1.3.Attīstīt prasmes darbam kokizstrādājumu izgatavošanā;

1.4. Radīt iespēju apgūt un pilnveidot prasmes un iemaņas darbā ar dažādiem materiāliem un instrumentiem.