“B” kategorijas vadītāju apmācība

Skolotājs: Dzintra Mikolone

Klašu grupa: 10.—12. klase

Programmas īstenošanas mērķis: Sniegt zināšanas par Ceļu satiksmes noteikumiem un Ceļu satiksmes drošību un attīstīt prasmes pareizi rīkoties dažādās ceļu satiksmes situācijās, braucot ar mehānisko transportlīdzekli, braucot ar velosipēdu, pārvietojoties kājām.

Programmas sasniedzamie rezultāti: Apgūtās zināšanas ir noderīgas

  • lai nokārtojot eksāmenu CSDD,varētu iegūt B  un C1 kategorijas transportlīdzekļa vadītāja apliecību,
  • lai varētu turpināt apmācības un iegūt citu kategoriju mehānisko transportlīdzekļu vadītāja apliecību.