Vokālais ansamblis

Skolotājs: Ilze Sprance

Klašu grupa: 2.—4. klase

Programmas īstenošanas mērķi: 

  1. Izveidot vokālo ansambli 2.-5. klašu grupā.
  2. Muzicēt skolas pasākumos, apgūstot atbilstošu repertuāru un nodrošinot kvalitatīvu priekšnesumu.
  3. Veicināt vien- un vairākbalsīgu dziedāšanu kā bērnu radošo pašizpausmi, vienlaikus veidot estētiski pievilcīgu rezultātu, kas radītu interesi par kolektīvo muzicēšanu lielākam skolēnu pulkam, nākotnē veidojot kori. 
  4. Iekļauties novada kolektīvās muzicēšanas tradīcijās. 

Programmas sasniedzamie rezultāti: Ansambļa izveidošana, vairākbalsīgas dziedāšanas apgūšana, atbilstoša repertuāra iestudēšana un atskaņošana skolas, pilsētas un novada pasākumos.