Radošā pēcpusdiena

Skolotājs: Judīte Vaivode

Klašu grupa: 1.—3. klase

Katru ceturtdienu EKLV notiek ” Radošais pulciņš” 1.— 3. klašu skolēniem.

Kāpēc radošais? Tāpēc, ka šajos pulciņos notiek visādi brīnumi — bērni zīmē, līmē, krāso, loka, veido, pat zīmē sniegā. 

Ir grūti balansēt starp 1. un 3. klasi, jo bērnu prasmes ir atšķirīgas, tāpēc nākas domāt darbiņus, lai ir ne tikai interesanti, bet arī lai katrs bērns to spēj paveikt. Svarīgākais, ka darbiņu var aiznest mājās, jo to viņi gaida visvairāk, kad būs gatavs un varēs nest parādīt mammai un tētim.

Nodarbības notiek vieglā un patīkamā gaisotnē, parasti kādas mierīgas mūzikas pavadījumā. Bērni darbojas sēdus, stāvus, kā pašiem tīk un ir ērti.

Programmas īstenošanas mērķis: sniegt iespēju bērnam radoši izpausties iegūstot papildus zināšanas, prasmes un iemaņas izgatavojot dažādus radošus darbus. 

Programmas sasniedzamie rezultāti: Veicināt sīko pirkstu muskulatūru. Pilnveidot prasmi darboties patstāvīgi. Attīstīt radošumu. Veicināt māksliniecisko domāšanu. Darboties mūsdienīgā vidē. Veicināt izpratni par krāsu un materiālu salikumiem, dot iespēju eksperimentēt.