30.01.2023.

Ar 2023. gada 1. februāri Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola uzsāk skolēnu reģistrāciju 1. klasē 2023./2024.mācību gadam.
  • Dokumentus pieņem klātienē skolas lietvedībā (Gaismas 17, Lielvārdē) darbadienās no plkst. 9.00 līdz 15.00.
  • Lūgums – ierašanos skolā saskaņot ar lietvedi Daci Škarsti t.65071840.
  • Iesniegumu bērna reģistrēšanai var iesniegt arī digitāli, parakstot ar elektronisko parakstu. (pieejams skolas mājaslapā, sadaļā “sākums”)

Galerija