30.08.2023.

Pirmajās 3 mācību dienās skolā būs saīsinātās mācību stundas. Svarīgi, ka skolas autobuss aties plkst. 13.00.

Aicinām vecākus sazināties ar klašu audzinātājām, ja ir kāds precizējošs jautājums.