13.06.2023.

Skolēnu uzņemšana Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā 10. klasē sākas no 26.jūnija plkst. 13.00 līdz 30.jūnijam plkst. 15.00

Skolas lietvedībā iesniedzamie dokumenti:

1.Apliecība un sekmju izraksts par pamatizglītības iesniegšanu;

2.Medicīnas karte;

3. Skolēnam un vecākam jāuzrāda personas apliecinošs dokuments.

Skatīt uzņemšanas kārtību šeit

Vidusskolas programmas vari apskatīt šeit