Uzņemšana 10. klasē

Piesaki savu bērnu Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā!

Dokumentus uzņemšanai Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā var iesniegt klātienē katru darba dienu no plkst. 9.00 līdz 15.00, Gaismas 17, Lielvārdē

1. Piesaki savu bērnu skolai sev ērtā darba dienā. Skolas direktore vienosies ar Jums par klātienes vai tiešsaistes tikšanos.

Iesniegums uzņemšanai vidusskolā

Iesniegums uzņemšanai vidusskolā – parrakstīšanai ar elektronisko parakstu

2. Skolēna, vecāka/-u/ aizbildņa/-u tikšanās ar direktora p.i., kuras laikā:
  • izprot nepieciešamos atbalsta mehānismu orientējoties uz bēna vajadzībām;
  • iepazīstina ar skolas vidi;
  • iepazīstina ar klases audzinātāju.
3. Reģistrē bērnu izglītības iestādē. Līdzi nepieciešams:
  1. Bērna medicīniskā karte (veidlapa Nr.026/u vai 027/u pilngadīgajiem);
  2. Bērna dzimšanas apliecības vai pases oriģināls;
  3. Vecāku vai aizbildņu personas apliecinošie dokumenti (pase);
  4. Mediciniskās komisijas atzinums (ja attiecināms);
  5. Sekmju izraksts vai apliecība par pamatizglītību

Tālrunis informācijai 65071842, 65071840.

E-pasts: skola@vidusskolalielvarde.lv