Pogu vakars 9.abc klasēm

01.03.2024. – 01.03.2024.

18:30

Skolas zāle

1.marta pievakarē Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā valdīja liela rosība – tradicionālais Pogu vakars, kad 9. klašu skolēni rāda savus priekšnesumus skolotājiem, vecākiem, draugiem un vakara noslēgumā saņem PIEDERĪBAS zīmi savai skolai. Tā ir no oša koka gatavota poga, uz kuras iededzināts skolas nosaukums, gads un tās saņēmēja vārds. Poga ir APLIECINĀJUMS, ka skolēni un viņu klašu audzinātāji ir piešūti un piepogāti Lielvārdei un Lielvārdes vidusskolai. Pirmo reizi Pogu vakars notika 2014. gadā, un to iecerēja skolotāja Aija Krompāne. Ideja aizgūta no Imanta Ziedoņa „Pasakas par Pogu”.

Šogad Pogu vakars notika 8. reizi (izlaists tika kovidlaiks).

Arī šoreiz vispirms bija skolēnu devums. Pirmā uzstājās 9.a klase, kuras priekšnesumā bija jaukas variācijas par Vinniju Pūku un viņa draugiem, ainas no notikumiem ekskursijās (kur bieži dzirdami negaidīti skolēnu jautājumi) un emocionāli skaista noslēguma daļa par katra cilvēka izpratni par laimes zvaigzni.

9.c klases skolēni savu sveicienu skatītājiem bija ietvēruši video formā. Amizantas ainas interesantā izpildījumā, kas lika domāt par to, kādas tik situācijas dzīvē nav iespējamas.

9.b klases priekšnesuma iecere ļāva skolēniem parādīt savus daudzos talantus. Ne pārāk ideāla ģimenīte skatās televizoru. Televizors ir viens, bet katra ģimenes locekļa gaume un intereses ir atšķirīgas. Tā nu visu laiku tika „pārslēgti” kanāli, un katrā bija sava programma – gan ziņas un laika prognoze, gan šlāgerkanāls, gan mūžīgais ārzemju seriāls ar mums nesaprotamām kaislībām, gan animācija, gan komiskās reklāmas pauzes.

Atsaucīgā publika visa vakara gaitā reaģēja uz katru trāpīgu repliku un veiksmīgi interpretētu tēlu.

Pasākuma otrajā daļā galvenās aktrises bija trīs audzinātājas – Ilga Vetšteina, Daina Grīnhofa un Biruta Rutka, kuras klātesošajiem izstāstīja interesantus faktus par pogu vēsturi.

Tad notika visu devīto klašu skolēnu piepogāšana. Īpašā poga tika izsniegta arī skolas direktorei Kristīnei Baltai un viņas vietniecēm Sarmītei Lazdiņai, Zandai Ziņģei, Lienei Vīksnai-Kozulei un Dženetai Ošiņai.

Skaisti, ka tik maza lietiņa kā poga ir tik NOZĪMĪGA. Mūsējā noteikti!

Daina Grīnhofa, 9.b klases audzinātāja