Miķeļdienas tirdziņš

28.09.2023. – 28.09.2023.

08:00

Gaismas iela 17, Lielārde (skolas priekšā)

 

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolā svin Miķeļdienu. 

Miķeļdiena, saukta arī par Mikēļiem, Mīkāļiem, Apjumībām un Jumja dienu, ir nozīmīgi svētki latviešu gadskārtu ieražās, jo tad ir novākta raža, tāpēc godina Jumi, kas ir auglības un svētības nesējs. Senāk tos svinēja, kad diena un nakts bija vienādā garumā, godinot dabu, ražu, rīkojot bagātīgas dzīres.

1.- 4. klašu skolēni un skolēnu pašpārvalde rīkoja savu Miķeļdienas tirdziņu, uz kuru tika aicināts ikviens – skolēni, pedagogi, draugi un vecāki. Tika pārdoti ķirbji, gurķi, ābolu sula, kūkas un konfektes, arī dažādi rokdarbi. 

Skolēnu pašpārvalde vāca līdzekļus pašpārvaldes telpu labiekārtošanai, bet sākumskolas skolēni labprātīgi ienākumus varēja ziedot Drosmes kastes izveidošanai, kas paredzēta bērnu slimnīcām. 

Paldies ikvienam, kas ieradās, atbalstīja skolēnus un viņu mērķus!