Gredzenu vakars 12.klasei

15.03.2024. – 15.03.2024.

18:00

Lielvārdes Kultūras nams, Parka iela 3

 15.martā Lielvārdes kultūras namā  notika Gredzenu vakars – svētki ar gadu gaitā ierastām tradīcijām. Šogad Gredzenu vakaram – 20, bet skolas izlaidums sekos 74.reizi.

 Kā neatņemama tradīcija ir izrādes iestudēšana. Šogad divpadsmitie teātra pedagoga Oskara Kļavas vadībā iestudēja ,,Limuzīnu Jāņu nakts krāsā”. Priekšnesums, kura tapšanas laikā smējās paši par sevi un cits par citu,bet izrādes vakarā lika pasmieties arī skatītājiem. Tēma, ka cilvēki visi kā viens ir nelieši, domājot tikai par sevi, izņemot Mirtas tanti ( tā filmas režisors inscenētājs Jānis Streičs 1981.g.), arī šodien ir aktuāla.

 Izrādes tapšanas laiks, manuprāt, ir klases vienotības laiks un sevis atklāšanas laiks. Gredzenu vakars rada piederības sajūtu savai skolai. Šogad gredzenus saņēma 25 EKLV 12.klases skolnieki, kā arī viņu viens no audzinātājiem – Guntis Rūze. 

 Sirsnīgs paldies vecākiem par visu padomāto un sarūpēto vakara norisei! Paldies ikvienam, kurš bija kopā ar mums!

 Nekas jau nebeidzas, lielie pārbaudījumi vēl priekšā. Lai veicas eksāmenos un izdodas sasniegt izvirzītos mērķus!