Skolas padome
Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskola

Skolas padome:

 1. Vilnis Preimanis - Skolas padomes priekšsēdētājs
 2. Inga Orlova - Skolas padomes priekšsēdētāja vietniece
 3. Rolands Elksnītis - Skolas padomes loceklis
 4. Miralda Ranga - Skolas padomes loceklis
 5. Ieva Dadona - Skolas padomes loceklis
 6. Sigita Batraga - Skolas padomes loceklis
 7. Raimonds Emsiņš - Skolas padomes loceklis
 8. Andris Feldmanis - Skolas padomes loceklis
 9. Imants Kleinbergs - Skolas padomes loceklis
 10. Aivars Peisenieks, direktors - Skolas padomes loceklis
 11. Sarmīte Lazdiņa, direktora vietniece mācību darbā, pedagogs - Skolas padomes loceklis
 12. Inita Semjonova, pedagogs - Skolas padomes loceklis
 13. Mārtiņš Mikožans, skolēnu pašpārvaldes prezidents - Skolas padomes loceklis

Skolas padomes nolikums