Speciālās pamatizglītības programma izglītojamajiem ar mācīšanās traucējumiem

Programmas kods: 21015611

Licences nr.: V-7337

Licences datums: 25.07.2014

Izglītības programma nodrošina iespēju sasniegt Valsts pamatizglītības standartā noteiktos mērķus atbilstoši izglītojamo veselības stāvoklim, spējām un attīstības līmenim. Izglītības programmu saturu veido mācību priekšmetu programmas un individuālo nodarbību plāns.

Speciālā pamatizglītības programmas licence