15.09.2023. Ekoskola

 

13.septembrī Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas Ekoskolas padome devās uz Ekoskolu apbalvošanas pasākumu, kurš notika Rīgā, Latvijas Nacionālās bibliotēkas Ziedoņa zālē, un ieguva starptautisko Ekoskolas sertifikātu un Zaļo karogu. 

 

“Šogad Ekoskolu veikumu vēroja nacionālā žūrija 13 cilvēku sastāvā jomas speciālisti no 11 dažādām valsts institūcijām. Līdz ar to katras skolas darbs Ekoskolu programmā tika rūpīgi izvērtēts. Esam gandarīti, ka šo izvērtēšanas posmu esam veiksmīgi izturējuši –  starptautiskais Ekoskolas sertifikāts saņemts, Zaļais karogs pie mūsu skolas turpinās plīvot vēl gadu,” saka Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas Ekoskolas padomes koordinatore Velta Gobiņa. 

Ekoskolas Zaļais karogs ir starptautiski atpazīstama kvalitātes zīme, bet sertifikāts ir nacionālā līmeņa apbalvojums. Par šo panākumu ir liels prieks, tāpēc īpaši pateicamies skolotājai Veltai, skolēniem, pedagogiem, kas līdzdarbojās, un vecākiem par atbalstu. Skolas direktore Kristīne Balta uzskata, ka nepieciešams tiekties vēl tālāk uz augstāko programmas apbalvojumu Ekoskolu vēstnieku statusu, līdz ar to ceram arī uz turpmāku sadarbību gan ar vecākiem, gan pašvaldību.

Galerija