24.01.2024.

Būsiet mīļi gaidīti mūsu skolā, lai iepazītos ar skolu, vidi un skolotājiem. Vecākiem būs iespēja satikties ar skolas vadību un pārrunāt aktuālos jautājumus. Tiekamies!