04.05.2024.

Kur koki aug visstaltākie?
Kur mākoņi visbaltākie?
Kur putni dzied visskaļāk?
Kur zāle zeļ viszaļāk?
Dzimtenē.
(P. Brūveris)

APSVEICAM LATVIJAS REPUBLIKAS NEATKARĪBAS ATJAUNOŠANAS DIENĀ!

Edgara Kauliņa Lielvārdes vidusskolas kolektīvs

2024.gada 4.maijā

 

Par to kā skolā tika svinēti šie svētki, var apskatīt šeit: https://www.vidusskolalielvarde.lv/par-skolu/skolas-pasakumi/