11.09.2023.

9.a un 9.b klases skolēniem šis pirmais septembris bija īpašs. Pēc svinīgās svētku līnijas skolēni un viņu audzinātājas devās uz pasākumu Andreja Pumpura muzejā. Ieskats par to, kas tur notika, izlasāms skolēnu refleksijās:

 • Mūsuprāt, pasākums Pumpura muzejā bija ļoti interesants.
 • Man patika, ka viss, kas notika, bija pārsteigums.
 • Muzeja darbinieces bija ļoti gatavojušās (tumsa, iedegtās sveces, tērpi, izdomātās aktivitātes).
 • Patika, ka muzeja darbinieces bija pārģērbušās kā dievietes Austra, Laima, Tikla, Made, Irbe, Māra un savu sakāmo lasīja no papīra ruļļiem. Ļoti patika klausīties, kā viņas runā.
 • Vislabāk mums patika uzdevums, kad bija jāattēlo Lāčplēša un Tumšā bruņinieka cīņa.
 • Vēl ļoti interesants uzdevums bija – visai klasei kopā izveidot etnogrāfisko zīmi.
 • Viss, ko muzejā stāstīja, bija piemērots skolai un 1. septembrim.
 • Dodot svētību, visus aptina ar Lielvārdes jostu.
 • Pasākuma beigās katram skolēnam bija jāpaņem uzlīmīte, uz kuras bija attēlota kāda no folkloras zīmēm, un tad katram skolēnam nolasīja pareģojumu, kas gaidāms jaunajā mācību gadā un tuvākajā nākotnē. Mani tas pārsteidza.
 • Šis pasākums saliedēja klasi pēc vasaras. Iesakām arī visiem nākamajiem devītajiem.
 • Mēs pateicamies par sagādāto prieku.

NB! Jāpiebilst, ka 9.ab klašu audzinātājas Daina Grīnhofa un Ilga Vetšteina muzejā arī tika iesvētītas dieviešu kārtā.

Galerija