29.04.2024.

30.aprīlis ir pirmssvētku diena, tādēļ mācību stundas notiks 30 minūtes. Izmaiņas autobusa grafikā skatīt šeit: izmaiņas

 

Saīsinātie stundu un starpbrīžu laiki:

Stunda 1.-4. klase 5. – 8. klase 9. – 12. klase
1. 8.20 – 8.50 8.20 – 8.50 8.20 – 8.50
2. 9.00 – 9.30 9.00 – 9.30 9.00 – 9.30
3. 9.40 – 10.10 9.40 – 10.10 9.40 – 10.10
4. 10.20 – 10.50 10.20 – 10.50 10.20 – 10.50
10.50 – 11.20 pusdienas
5. 11.20 – 11.50 11.00 – 11.30 11.00 – 11.30
11.30 – 12.00 pusdienas
6. 12.00 – 12.30  12.00 – 12.30 11.40 – 12.10
12.10 – 12.40 pusdienas
7. 12.40 – 13.10 12.40 – 13.10 12.40 – 13.10
8. 13.20 – 13.50 13.20 – 13.50
9. 14.00 – 14.30 14.00 – 14.30